Основні показники соціально-економічного розвитку Херсонської області за січень-квітень 2013р.

Основні показники соціально-економічного розвитку Херсонської області

 

Фактично за січень-квітень 2013р.

Темп зростання, у %

квітень 2013р. до

Січень-квітень 2013р. до січня-квітня 2012р.

Довідково:
за січень-квітень 2012р. до січня-квітня 2011р.

березня 2013р.

квітня 2012р.

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів,послуг), млн.грн.1

2629,2

х

х

х

х

Індекс промислової продукції

х

89,4

99,0

101,0

97,5

Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва (у цінах 2010р.)

х

х

х

114,5

101,2

Виробництво основних видів продукції тваринництва:

         

м’ясо (реалізація худоби та птиці на забій у живій вазі), тис.т.

25,6

104,0

96,3

98,9

97,7

молоко, тис.т.

85,6

110,1

99,3

101,7

102,2

яйця, млн.шт.

345,9

110,6

226,3

204,6

96,7

Капітальні інвестиції, млн.грн.

х

х

х

х

х

Прийнято в експлуатацію загальної площі житла, тис.кв. м1

22,1

х

х

55,5

163,6

Індекс будівельної продукції

х

х

х

122,8

х

Вантажооборот, млн.ткм

1803,6

96,5

83,0

99,7

113,0

Пасажирооборот, млн.пас.км.

919,5

109,6

102,3

106,6

88,9

Експорт товарів1, млн.дол.США

76,4

х

х

125,0

75,1

Імпорт товарів1, млн.дол.США

49,2

х

х

139,0

86,4

Сальдо1, (+,-)

27,2

х

х

х

х

Експорт послуг1, млн.дол.США

7,7

х

х

116,6

85,7

Імпорт послуг1, млн.дол.США

1,0

х

х

92,6

180,4

Сальдо1, (+,-)

6,7

х

х

х

х

Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн.

5049,1

х

х

113,6

115,1

Середньомісячна заробітна плата одного працівника

         

номінальна, грн.

22941

106,42

111,13

110,61

117,21

реальна, %

х

106,32

112,23

111,41

114,41

Заборгованість із виплати заробітної плати4, млн.грн.

16,0

93,8

65,1

х

139,5

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду5, тис.осіб

13,1

88,8

х

х

х

Індекс споживчих цін

х

100,1

98,9

100,06

100,56

1 Дані за січень-березень.
2 Березень 2013р. до лютого 2013р.
3 Березень 2013р. до березень 2012р.
4 Станом на 1 квітня.
5 У зв’язку з набранням чинності з 1 січня 2013р. Закону України "Про зайнятість населення" та переглядом державною службою зайнятості системи показників щодо зареєстрованого ринку праці порівняння даних з відповідним періодом минулого року не здійснюється.
6 Квітень до грудня попереднього року.