Основні показники соціально-економічного розвитку Херсонської області за січень-травень 2013р.

Основні показники соціально-економічного розвитку Херсонської області

 

Фактично за січень-травень 2013р.

Темп зростання, у %

травень 2013р. до

Січень-травень 2013р. до січня-травня 2012р.

Довідково:
за січень-травень 2012р. до січня-травня 2011р.

квітня 2013р.

травня 2012р.

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів,послуг), млн.грн.1

3485,5

х

х

х

х

Індекс промислової продукції

х

92,2

88,6

98,5

99,5

Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва (у цінах 2010р.)

х

х

х

113,1

101,8

Виробництво основних видів продукції тваринництва:

         

м’ясо (реалізація худоби та птиці на забій у живій вазі), тис.т.

29,8

80,8

102,4

99,3

98,4

молоко, тис.т.

119,4

114,6

97,1

100,3

102,1

яйця, млн.шт.

450,1

95,9

213,5

206,6

96,5

Капітальні інвестиції, млн.грн.2

248,8

х

х

62,2

129,5

Прийнято в експлуатацію загальної площі житла, тис.кв. м

х

х

х

х

х

Індекс будівельної продукції

х

х

х

121,7

х

Вантажооборот, млн.ткм

2163,3

84,4

61,3

90,0

117,9

Пасажирооборот, млн.пас.км.

1155,8

97,8

98,9

104,2

89,8

Експорт товарів1, млн.дол.США

110,6

х

х

133,5

74,1

Імпорт товарів1, млн.дол.США

73,8

х

х

135,5

84,1

Сальдо1, (+,-)

36,8

х

х

х

х

Експорт послуг, млн.дол.США

х

х

х

х

х

Імпорт послуг, млн.дол.США

х

х

х

х

х

Сальдо, (+,-)

х

х

х

х

х

Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн.

6298,3

х

х

110,8

115,5

Середньомісячна заробітна плата одного працівника

         

номінальна, грн.

23221

101,33

110,94

110,61

117,21

реальна, %

х

101,33

112,14

111,61

115,31

Заборгованість із виплати заробітної плати5, млн.грн.

14,9

93,1

63,7

х

131,8

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду6, тис.осіб

11,4

87,3

х

х

х

Індекс споживчих цін

х

99,9

99,1

99,97

100,27

1 Дані за січень-квітень.
2 Дані за січень-березень.
3 Квітень 2013р. до березня 2013р.
4 Квітень 2013р. до квітня 2012р.
5 Станом на 1 травня.
6 У зв’язку з набранням чинності з 1 січня 2013р. Закону України "Про зайнятість населення" та переглядом державною службою зайнятості системи показників щодо зареєстрованого ринку праці порівняння даних з відповідним періодом минулого року не здійснюється.
7 Травень до грудня попереднього року.