Основні показники соціально-економічного розвитку Херсонської області за січень-липень 2013 року

Основні показники соціально-економічного розвитку Херсонської області

 

Фактично за січень-липень 2013р.

Темп зростання, у %

липень 2013р. до

Січень-липень 2013р. до січня-липня 2012р.

Довідково:
за січень-липень 2012р. до січня-липня 2011р.

червня 2013р.

липня 2012р.

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів,послуг), млн.грн.1

5253,5

х

х

х

х

Індекс промислової продукції

х

108,6

77,7

92,5

108,7

Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва (у цінах 2010р.)

х

х

х

127,8

71,9

Виробництво основних видів продукції тваринництва:

         

м’ясо (реалізація худоби та птиці на забій у живій вазі), тис.т.

38,9

93,6

110,0

101,6

97,2

молоко, тис.т.

183,8

100,0

99,4

99,6

102,6

яйця, млн.шт.

624,5

67,9

194,2

206,5

97,9

Капітальні інвестиції, млн.грн.

х

х

х

х

х

Прийнято в експлуатацію загальної площі житла, тис.кв. м1

56,1

х

х

78,4

222,0

Індекс будівельної продукції

х

х

х

123,1

х

Вантажооборот, млн.ткм

2996,1

108,2

87,4

87,2

122,3

Пасажирооборот, млн.пас.км.

1692,6

111,0

99,1

102,0

92,5

Експорт товарів1, млн.дол.США

164,8

х

х

112,8

92,8

Імпорт товарів1, млн.дол.США

116,8

х

х

124,1

95,3

Сальдо1, (+,-)

48,0

х

х

х

х

Експорт послуг, млн.дол.США

19,1

х

х

108,6

102,4

Імпорт послуг, млн.дол.США

2,3

х

х

78,0

199,6

Сальдо, (+,-)

16,8

х

х

х

х

Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн.

9461,2

х

х

109,2

117,1

Середньомісячна заробітна плата одного працівника

         

номінальна, грн.

24051

107,82

110,63

110,11

117,31

реальна, %

х

107,12

110,83

111,11

116,81

Заборгованість із виплати заробітної плати4, млн.грн.

13,6

95,2

57,0

х

119,2

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду5, тис.осіб

   

х

х

х

Індекс споживчих цін

х

99,8

100,0

100,16

99,56

1 Дані за січень-червень.
2 Червень 2013р. до травня 2013р.
3 Червень 2013р. до червня 2012р.
4 Станом на 1 липня.
5 У зв’язку з набранням чинності  з 1 січня 2013р. Закону України "Про зайнятість населення"  та переглядом державною службою зайнятості системи показників щодо зареєстрованого ринку праці порівняння даних з відповідним періодом минулого року не здійснюється.
6 Липень  до грудня попереднього року