Основні показники соціально-економічного розвитку Херсонської області за січень-жовтень 2013 року

Основні показники соціально-економічного розвитку Херсонської області

 

Фактично за січень-жовтень 2013р.

Темп зростання, у %

жовтень 2013р. до

Січень-жовтень 2013р. до січня-жовтня 2012р.

Довідково:
за січень-жовтень 2012р. до січня-жовтня 2011р.

вересня 2013р.

жовтня 2012р.

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів,послуг), млн.грн.1

7899,9

х

х

х

х

Індекс промислової продукції

х

98,2

91,0

92,3

106,3

Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва (у цінах 2010р.)

х

х

х

110,3

82,2

Виробництво основних видів продукції тваринництва:

         

м’ясо (реалізація худоби та птиці на забій у живій вазі), тис.т.

55,9

93,7

131,1

101,3

98,7

молоко, тис.т.

277,2

91,7

109,6

100,9

103,7

яйця, млн.шт.

930,8

112,1

261,5

212,4

105,5

Капітальні інвестиції, млн.грн.

х

х

х

х

х

Прийнято в експлуатацію загальної площі житла1, тис.кв. м

126,4

х

х

119,5

165,3

Індекс будівельної продукції

х

х

х

114,9

х

Вантажооборот, млн.ткм

4417,5

106,1

92,3

87,7

121,0

Пасажирооборот, млн.пас.км.

2426,7

94,1

93,5

99,4

94,2

Експорт товарів1, млн.дол.США

267,9

х

х

118,8

93,4

Імпорт товарів1, млн.дол.США

185,0

х

х

115,3

92,5

Сальдо1, (+,-)

82,9

х

х

х

х

Експорт послуг1, млн.дол.США

26,5

х

х

94,3

92,7

Імпорт послуг1, млн.дол.США

4,1

х

х

96,6

194,3

Сальдо1, (+,-)

22,4

х

х

х

х

Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн.

14676,9

х

х

108,5

114,1

Середньомісячна заробітна плата одного працівника

         

номінальна, грн.

24321

98,02

106,13

109,11

115,91

реальна, %

х

98,22

107,73

110,21

115,81

Заборгованість із виплати заробітної плати4, млн.грн.

16,3

107,1

62,8

х

133,3

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду5, тис.осіб

 9,1

 107,1

х

х

х

Індекс споживчих цін

х

100,2

99,7

99,76

99,46

1 Дані за січень-вересень.
2 Вересень 2013р. до серпня 2013р.
3 Вересень 2013р. до серпня 2012р.
4 Станом на 1 жовтня.
5 У зв’язку з набранням чинності з 1 січня 2013р. Закону України "Про зайнятість населення" та переглядом державною службою зайнятості системи показників щодо зареєстрованого ринку праці порівняння даних поточного року з даними минулих років не коректне.
6 Жовтень до грудня попереднього року.