Географічна структура зовнішньої торгівлі області товарами за січень 2013р.

Географічна структура зовнішньої торгівлі області товарами за січень 2013р. 1)

 

Експорт

Імпорт

Сальдо

тис.дол. США

у % до січня
2012р.

тис.дол. США

у % до січня
2012р

Усього

25660,5

133,2

12290,2

147,9

13370,4

Країни СНД

9486,5

106,8

1252,6

111,0

8233,8

у тому числі

         

Бiлорусь

1235,0

467,7

78,4

1648,9

1156,6

Казахстан

1079,6

77,7

1079,6

Молдова, Республіка

933,2

196,3

933,2

Росiйська Федерацiя

5246,5

107,9

1174,2

107,4

4072,3

Iншi країни свiту

16174,1

155,7

11037,5

153,7

5136,6

Європа

11083,7

333,4

6130,5

218,8

4953,2

у тому числі

         

Нідерланди

6786,9

672,3

1351,0

6114,6

Нiмеччина

1027,4

91,6

740,9

94,5

286,6

Фінляндія

1155,9

х

–1155,9

Франція

737,9

5315,5

384,1

263,7

353,8

Азiя

4954,5

101,5

4739,7

137,9

214,8

у тому числі

         

Ірак

1289,1

77,7

1289,1

Китай

2250,5

129,9

–2250,5

Туреччина

1909,7

86,9

2016,9

230,4

–107,2

Африка

100,9

5,2

17,7

12,6

83,2

у тому числі

         

Єгипет

75,0

6,9

17,7

13,2

57,3

Америка

35,0

30,1

149,6

18,7

–114,7

у тому числі

         

США

149,6

24,0

–149,6

1) Перелік країн наведено виходячи з найбільших обсягів експорту, імпорту товарів