Географічна структура зовнішньої торгівлі області товарами за січень–квітень 2013р.

Географічна структура зовнішньої торгівлі області товарами за січень–квітень 2013р. 1)

 

Експорт

Імпорт

Сальдо

тис.дол. США

у % до січня–
квітня
2012р.

тис.дол. США

у % до січня–
квітня
2012р.

Усього

110589,6

133,5

73783,9

135,5

36805,7

Країни СНД

46450,2

112,9

8360,0

105,1

38090,1

у тому числі

         

Азейбайджан

1770,5

50,7

1770,5

Бiлорусь

4300,4

125,9

517,8

204,3

3782,6

Казахстан

6875,7

118,6

57,7

61,2

6818,0

Молдова, Республіка

5812,0

156,3

1017,5

289,2

4794,5

Росiйська Федерацiя

25075,0

112,2

6766,5

93,3

18308,5

Таджикистан

1028,7

124,3

0,6

1028,1

Iншi країни свiту

64139,5

153,8

65423,9

140,7

–1284,4

Європа

35543,0

200,4

30501,8

166,9

5041,2

у тому числі

         

Італія

164,0

43,8

2278,7

211,5

–2114,7

Литва

2504,4

152,9

193,3

289,3

2311,0

Мальта

2000,0

9908,9

2000,0

Нідерланди

17112,7

674,7

1390,8

403,1

15721,9

Нiмеччина

5491,8

122,5

3699,7

139,4

1792,1

Польща

149,7

15,2

5244,3

149,1

–5094,6

Румунія

2326,9

535,1

1346,9

139,4

980,0

Угорщина

185,5

9,5

2357,1

793,7

–2171,5

Франція

737,9

643,0

1928,1

73,0

–1190,2

Азiя

20168,4

103,4

27252,2

126,3

–7083,9

у тому числі

         

Ізраїль

271,7

48,7

4001,3

115,6

–3729,5

Ірак

3850,7

118,2

3850,7

Китай

9,2

1635,2

8901,1

93,3

–8891,8

Туреччина

7677,1

93,8

11138,7

229,3

–3461,6

Африка

888,7

27,4

20,6

2,9

868,1

у тому числі

         

Єгипет

201,2

17,9

18,5

2,7

182,7

Сейшельські Острови

500,0

500,0

Америка

6789,4

1053,1

6730,0

113,3

59,5

у тому числі

         

Беліз

1614,7

3432,9

1614,7

Домініка

3406,3

3406,3

США

742,0

177,6

6570,4

116,0

–5828,4

1) Перелік країн наведено виходячи з найбільших обсягів експорту, імпорту товарів