Структура зовнішньої торгівлі послугами Херсонської області за 2013 рік

Структура зовнішньої торгівлі послугами Херсонської області за 2013 рік

 

Експорт

Імпорт

Сальдо

тис.дол. США

у % до 2012р.

у % до загального обсягу, розділу

тис.дол. США

у % 2012р.

у % до загального обсягу, розділу

Усього

39997,2

108,5

100,0

5186,9

89,4

100,0

34810,3

Послуги з переробки матеріальних ресурсів

1552,9

33,0

3,9

20,8

6,9

0,4

1532,2

Послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій

15289,6

284,2

38,2

11,9

48,5

0,2

15277,6

з них

 

 

 

 

 

 

 

Поточний ремонт та технічне обслуговування транспортних засобів

13837,0

90,5

7,5

1226,2

62,6

13829,6

Транспортні послуги

16361,7

71,3

40,9

643,2

40,8

12,4

15718,5

з них

 

 

 

 

 

 

 

Послуги морського транспорту

13187,9

77,1

80,6

245,6

86,2

38,2

12942,3

Послуги річкового транспорту

412,9

18,7

2,5

0,1

0,0

412,9

Послуги автомобільного транспорту

958,7

52,2

5,9

209,7

20,2

32,6

749,1

Інші допоміжні та додаткові транспортні послуги

1802,2

102,2

11,0

177,5

74,3

27,6

1624,6

Послуги, пов’язані з подорожами

518,1

50,1

1,3

1006,8

105,0

19,4

–488,7

Послуги з будівництва

3456,2

286,8

8,6

236,3

107,8

4,6

3219,9

Послуги зі страхування

1,3

300,0

0,0

–1,3

Послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю

60,5

1297,4

1,2

–60,5

Роялті та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності

0,9

0,0

133,4

312,5

2,6

–132,5

Послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги

373,1

176,1

0,9

108,6

71,3

2,1

264,4

Ділові послуги

2381,6

173,5

6,0

2964,2

117,7

57,1

–582,6

Послуги приватним особам, культурні та рекреаційні послуги

63,2

366,6

0,2

63,2