Індекси промислової продукції за основними видами діяльності у 2013 році (уточнені дані)

Індекси промислової продукції за основними видами діяльності у 2013 році
(уточнені дані)

(відсотків до відповідного періоду попереднього року)

 

Код за КВЕД-2010

Січень

Січень-
лютий

Січень-
березень

Січень-
квітень

Січень-
травень

Січень-
червень

Січень-
липень

Січень-
серпень

Січень-
вересень

Січень-
жовтень

Січень-
листопад

Січень-
грудень

Промисловість

B+C+D

108,5

103,1

102,4

101,9

99,3

96,3

93,3

93,1

92,8

92,7

92,1

92,4

  Добувна та переробна промисловість

B+C

104,6

102,2

100,5

100,0

96,7

93,4

90,2

90,0

90,0

89,6

89,0

89,6

  Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

209,0

317,6

239,3

239,0

225,3

231,2

167,0

153,3

132,8

133,5

  Переробна промисловість

С

104,9

102,5

100,2

99,6

96,3

92,9

89,6

89,2

89,3

88,9

88,5

89,1

    з неї

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

10-12

105,1

105,7

103,6

101,9

97,7

91,0

85,8

86,5

87,3

88,2

88,6

89,4

    Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

120,2

92,5

75,6

70,4

72,7

75,1

81,7

80,2

83,4

80,2

78,7

80,5

    Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

131,0

140,0

143,5

152,5

150,0

149,8

147,5

147,0

147,7

147,4

149,7

150,3

    Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

    Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

161,6

144,7

124,7

152,0

161,5

158,4

167,2

167,0

175,8

167,2

166,0

168,1

    Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

    Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

135,5

128,2

118,9

118,9

114,3

114,4

113,6

111,1

105,6

101,7

100,4

99,5

    Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

83,8

92,6

82,8

85,0

85,8

88,7

86,2

86,0

82,9

86,7

86,7

86,2

    Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

99,8

87,7

88,5

88,0

83,6

82,5

80,8

78,6

78,8

76,7

75,3

76,6

  Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

119,3

105,5

108,5

108,8

109,4

108,0

106,1

106,0

105,4

107,1

106,5

105,2

1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України “Про державну статистику”.