Основні показники соціально-економічного розвитку Херсонської області за січень 2014 року

Основні показники соціально-економічного розвитку Херсонської області

 

Фактично за січень 2014р.

Темп зростання, у %

січень 2014р. до

Довідково: за січень 2013р. до січня 2012р.

грудня 2013р.

січня 2013р.

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів,послуг), млн.грн.1

10827,5

х

х

х

Індекс промислової продукції

х

80,7

89,7

108,5

Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва (у цінах 2010р.)

х

х

115,8

112,7

Виробництво основних видів продукції тваринництва:

       

м’ясо (реалізація худоби та птиці на забій у живій вазі), тис.т.

8,4

91,3

106,3

103,9

молоко, тис.т.

13,6

134,7

97,1

102,9

яйця, млн.шт.

123,0

85,3

190,7

163,3

Капітальні інвестиції, млн.грн.

х

х

х

х

Прийнято в експлуатацію загальної площі житла, тис.кв. м

190,31

х

107,92

130,73

Індекс будівельної продукції

х

х

139,4

79,6

Вантажооборот, млн.ткм

513,9

88,7

103,3

119,2

Пасажирооборот, млн.пас.км.

215,0

87,0

99,3

106,9

Експорт товарів, млн.дол.США

369,11

х

112,42

96,93

Імпорт товарів, млн.дол.США

274,61

х

132,92

86,63

Сальдо, (+,-)

94,41

х

х

х

Експорт послуг, млн.дол.США

40,01

х

108,52

90,13

Імпорт послуг, млн.дол.США

5,21

х

89,42

155,23

Сальдо, (+,-)

34,81

х

х

х

Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн.

1098,8

х

103,1

113,9

Середньомісячна заробітна плата одного працівника

       

номінальна, грн.

24631

113,44

108,62

115,23

реальна, %

х

112,24

109,42

115,33

Заборгованість із виплати заробітної плати5, млн.грн.

10,9

72,3

62,8

77,9

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис.осіб

13,9

106,3

94,1

х

Індекс споживчих цін

х

99,9

100,3

100,16

1 Дані за 2013р.
2 2013р. до 2012р.
3  2012р. до 2011р.
4 Грудень 2013р. до листопада 2013р.
5 Станом на 1 січня.
6 Січень 2013р. до грудня 2012р.