Основні показники соціально-економічного розвитку Херсонської області січень-червень 2014 року

Основні показники соціально-економічного розвитку Херсонської області

 

Фактично за січень-червень 2014р.

Темп зростання, у %

червень 2014р. до

Січень-червень 2014р. до січня-червня 2013р.

Довідково:
за січень-червень 2013р. до січня-червня 2012р.

травня 2014р.

червня 2013р.

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів,послуг), млн.грн.1

4839,0

х

х

х

х

Індекс промислової продукції

х

93.8

99.3

92.6

96.3

Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва (у цінах 2010р.)

х

х

х

100,8

145,3

Виробництво основних видів продукції тваринництва:

         

м’ясо (реалізація худоби та птиці на забій у живій вазі), тис.т.

36,0

104,1

106,3

103,7

101,2

молоко, тис.т.

151,0

91,4

98,7

100,7

98,6

яйця, млн.шт.

885,8

106,6

183,0

159,0

208,2

Капітальні інвестиції, млн.грн.

х

х

х

х

х

Прийнято в експлуатацію загальної площі житла, тис.кв. м1

х

х

х

х

х

Індекс будівельної продукції 2

х

х

х

76,3

123,8

Вантажооборот, млн.ткм

2503,1

99,0

86,7

97,7

84,4

Пасажирооборот, млн.пас.км.

1331,8

102,9

99,2

94,9

102,1

Експорт товарів1, млн.дол.США

150,2

х

х

115,0

123,1

Імпорт товарів1, млн.дол.США

83,3

х

х

83,4

132,8

Сальдо1, (+,-)

66,9

х

х

х

х

Експорт послуг1, млн.дол.США

х

х

х

х

х

Імпорт послуг1, млн.дол.США

х

х

х

х

х

Сальдо1, (+,-)

х

х

х

х

х

Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн.

8744,9

х

х

100,1

108,5

Середньомісячна заробітна плата одного працівника

         

номінальна, грн.

24521

104,31

104,54

104,21

110,01

реальна, %

х

99,73

94,24

99,91

111,11

Заборгованість із виплати заробітної плати5, млн.грн.

21,2

67,5

148,3

х

62,0

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис.осіб

10,2

89,5

102,7

х

х

Індекс споживчих цін

х

100,1

110,6

110,36

100,36

1 Дані за січень-травень.   
2 Індекс будівельної продукції розраховано на підставі індексу цін на будівельно-монтажні роботи, без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м.Севастополя.
3 Травень 2014р. до квітня 2014р.
4  Травень 2014р. до травня 2013р.
5  Станом на 1 червня.
6  Червень  до грудня попереднього року.