Основні показники соціально-економічного розвитку Херсонської області за січень-жовтень 2014 року

Основні показники соціально-економічного розвитку Херсонської області

 

Фактично за січень-жовтень 2014р.

Темп зростання, у %

жовтень 2014р. до

Січень-жовтень 2014р. до січня-жовтня 2013р.

Довідково:
за січень-жовтень 2013р. до січня-жовтня 2012р.

вересня 2014р.

жовтня 2013р.

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів,послуг), млн.грн.1

8985,5

х

х

х

х

Індекс промислової продукції

х

91,3

92,8

96,1

92,7

Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва (у цінах 2010р.)

х

х

х

114,9

110,3

Виробництво основних видів продукції тваринництва:

         

м’ясо (реалізація худоби та птиці на забій у живій вазі), тис.т.

64,2

77,3

111,5

113,0

102,9

молоко, тис.т.

269,1

92,2

92,8

98,4

99,5

яйця, млн.шт.

1540,5

90,7

123,8

165,5

212,4

Капітальні інвестиції, млн.грн.

х

х

х

х

х

Прийнято в експлуатацію загальної площі житла, тис.кв. м1

 

х

х

   

Індекс будівельної продукції 2

х

х

х

   

Вантажооборот, млн.ткм

4171,0

98,4

88,4

94,4

87,7

Пасажирооборот, млн.пас.км.

2334,4

96,9

97,0

96,2

99,4

Експорт товарів, млн.дол.США1

304,8

х

х

117,6

114,9

Імпорт товарів, млн.дол.США1

143,8

х

х

75,0

119,5

Сальдо, (+,-)1

161,0

х

х

х

х

Експорт послуг, млн.дол.США1

27,2

х

х

98,7

98,1

Імпорт послуг, млн.дол.США1

3,2

х

х

84,8

88,4

Сальдо, (+,-)1

24,0

х

х

х

х

Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн.

17536,8

х

х

99,7

108,5

Середньомісячна заробітна плата одного працівника

         

номінальна, грн.

25691

99,93

107,84

105,71

109,11

реальна, %

х

96,33

90,24

97,21

110,21

Заборгованість із виплати заробітної плати, млн.грн.5

18,7

96,8

114,8

х

62,8

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис.осіб

10,5

109,7

115,3

х

х

Індекс споживчих цін

х

102,2

119,4

118,56

99,76

1 Дані за січень-вересень.
2 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м.Севастополя.
3 Вересень 2014р. до серпня 2014р.
4 Вересень 2014р. до вересня 2013р.
5 Станом на 1 жовтня.
6 Жовтень до грудня попереднього року.