Основні показники соціально-економічного розвитку Херсонської області за січень-листопад 2014 року

Основні показники соціально-економічного розвитку Херсонської області

 

Фактично за січень-листопад 2014р.

Темп зростання, у %

листопад 2014р. до

Січень- листопад 2014р. до січня-листопада 2013р.

Довідково:
за січень- листопад 2013р. до січня-листопада 2012р.

жовтня 2014р.

листопада 2013р.

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів,послуг), млн.грн.1

10185,6

х

х

х

х

Індекс промислової продукції

х

103,0

100,7

96,6

92,1

Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва (у цінах 2010р.)

х

х

х

109,6

116,4

Виробництво основних видів продукції тваринництва:

         

м’ясо (реалізація худоби та птиці на забій у живій вазі), тис.т.

70,9

98,5

101,5

111,8

103,8

молоко, тис.т.

289,8

76,1

97,2

98,3

99,6

яйця, млн.шт.

1619,5

53,8

62,6

153,2

215,4

Капітальні інвестиції, млн.грн.2

1339,2

х

х

91,4

93,5

Прийнято в експлуатацію загальної площі житла, тис.кв. м

х

х

х

х

х

Індекс будівельної продукції 3

х

х

х

69,0

117,0

Вантажооборот, млн.ткм

4649,1

109,3

90,0

94,0

88,2

Пасажирооборот, млн.пас.км.

2555,3

96,4

94,8

95,8

99,2

Експорт товарів, млн.дол.США1

291,8

х

х

98,6

113,7

Імпорт товарів, млн.дол.США1

156,8

х

х

66,8

132,7

Сальдо, (+,-)1

134,9

х

х

х

х

Експорт послуг, млн.дол.США

х

х

х

х

х

Імпорт послуг, млн.дол.США

х

х

х

х

х

Сальдо, (+,-)

х

х

х

х

х

Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн.

19522,9

х

х

98,7

108,2

Середньомісячна заробітна плата одного працівника

         

номінальна, грн.

25741

100,44

108,55

106,01

108,51

реальна, %

х

98,34

89,25

96,41

109,61

Заборгованість із виплати заробітної плати, млн.грн. 6

18,0

96,2

116,0

х

63,5

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис.осіб

12,6

120,3

114,9

х

х

Індекс споживчих цін

х

102,1

121,9

120,97

99,77

1 Дані за січень-жовтень.
2 Дані за січень-вересень.
3 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м.Севастополя.
4 Жовтень 2014р. до вересня 2014р.
5 Жовтень 2014р. до жовтня 2013р.
6 Станом на 1 листопада.
7 Листопад до грудня попереднього року.