Основні показники соціально-економічного розвитку Херсонської області за 2014 року

Основні показники соціально-економічного розвитку Херсонської області

 

Фактично за 2014р.

Темп зростання, у %

грудень 2014р. до

2014р. до 2013р.

Довідково:
за 2013р. до 2012р.

листопада 2014р.

грудня 2013р.

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів,послуг), млн.грн.1

11534,3

х

х

х

х

Індекс промислової продукції

х

96,7

93,6

96,3

92,4

Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва (у цінах 2010р.)

х

х

х

105,4

117,7

Виробництво основних видів продукції тваринництва:

         

м’ясо (реалізація худоби та птиці на забій у живій вазі), тис.т.

77,4

97,0

80,2

108,3

105,1

молоко, тис.т.

303,7

67,1

98,6

98,3

99,5

яйця, млн.шт.

1813,4

245,4

134,5

151,0

221,4

Капітальні інвестиції, млн.грн.

х

х

х

х

х

Прийнято в експлуатацію загальної площі житла, тис.кв. м

х

х

х

х

х

Індекс будівельної продукції 2

х

х

х

70,0

113,9

Вантажооборот, млн.ткм

5133,8

100,7

82,4

92,9

89,9

Пасажирооборот, млн.пас.км.

2779,4

98,9

89,8

95,4

99,2

Експорт товарів, млн.дол.США1

325,1

х

х

98,5

111,5

Імпорт товарів, млн.дол.США1

169,7

х

х

68,0

130,0

Сальдо, (+,-)1

155,4

х

х

х

х

Експорт послуг, млн.дол.США

х

х

х

х

х

Імпорт послуг, млн.дол.США

х

х

х

х

х

Сальдо, (+,-)

х

х

х

х

х

Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн.

21538,5

х

х

96,7

108,8

Середньомісячна заробітна плата одного працівника

         

номінальна, грн.

25821

100,13

106,64

106,11

108,31

реальна, %

х

98,13

85,94

95,51

109,31

Заборгованість із виплати заробітної плати, млн.грн.5

17,6

97,8

116,8

х

62,6

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис.осіб

15,1

119,5

115,3

х

х

Індекс споживчих цін

х

102,6

124,1

124,16

100,56

1 Дані за січень-листопад.
2 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м.Севастополя.
3 Листопад 2014р. до жовтня 2014р.
4 Листопад 2014р. до листопада 2013р.
5 Станом на 1 грудня.
6 Грудень до грудня попереднього року.