Географічна структура зовнішньої торгівлі області товарами за січень 2014 року.

Географічна структура зовнішньої торгівлі області товарами за січень 2014 року. 1)

 

Експорт

Імпорт

Сальдо

тис.дол. США

у % до січня 2013р.

тис.дол. США

у % до
січня 2013р.

Усього

17340,6

69,2

12609,6

100,5

4731,0

Країни СНД

4806,3

50,9

1186,0

94,7

3620,3

у тому числі

         

Казахстан

343,6

31,8

68,1

275,6

Молдова, Республіка

476,0

51,0

342,6

133,3

Росiйська Федерацiя

3525,6

67,2

759,7

64,7

2765,9

Таджикистан

154,2

99,0

154,2

Iншi країни свiту

12534,3

80,2

11423,6

101,1

1110,8

Європа

4582,8

42,8

4911,7

79,3

–328,9

у тому числі

         

Болгарія

674,2

х

674,2

Велика Британія

943,9

х

346,8

163,9

597,1

Нідерланди

1321,3

19,5

62,6

9,3

1258,7

Нiмеччина

392,7

44,1

830,9

113,1

–438,2

Польща

2,0

3,5

1118,5

147,5

–1116,4

Румунія

594,1

244,6

–594,1

Угорщина

51,3

107,3

1329,7

358,3

–1278,4

Азiя

7911,5

164,9

5565,5

112,7

2346,1

у тому числі

         

Ірак

2000,0

155,5

2000,0

Китай

19,0

3056,1

177,3

–3037,0

Корея, Республіка

239,8

905,7

90,8

15,5

149,1

Туреччина

4809,1

251,8

2035,3

98,6

2773,8

Японія

438,2

139,4

438,2

Африка

10,4

10,3

22,3

126,1

–11,9

у тому числі

         

Єгипет

10,4

13,8

10,4

Південна Африка

22,3

–22,3

Америка

29,7

84,9

924,1

617,6

–894,4

у тому числі

         

Бразілія

29,7

576,4

–546,7

США

322,5

215,6

–322,5

1) Перелік країн наведено виходячи з найбільших обсягів експорту, імпорту товарів.