Географічна структура зовнішньої торгівлі області товарами за січень–березень 2014 року

Географічна структура зовнішньої торгівлі області товарами за січень–березень 2014 року 1)

 

Експорт

Імпорт

Сальдо

тис.дол. США

у % до січня–березня
2013р.

тис.дол. США

у % до січня–березня
2013р.

Усього

74335,3

103,9

49919,9

92,3

24415,4

у тому числі

         
           

Австрія

1306,8

1276,8

416,2

70,7

890,5

Білорусь

2252,5

75,4

119,0

39,7

2133,5

Велика Британія

3146,6

х

1090,6

93,9

2056,0

Ізраїль

201,5

86,3

1843,4

110,8

–1641,9

Ірак

4350,8

150,4

4350,8

Іспанія

1428,8

1987,8

123,9

24,7

1304,8

Казахстан

2426,4

61,7

502,7

871,2

1923,8

Кіпр

253,8

602,4

1478,0

577,5

–1224,2

Китай

50,0

542,9

10178,4

114,8

–10128,4

Молдова, Республіка

1862,6

45,4

685,6

153,2

1176,9

Нідерланди

6303,7

46,3

956,4

122,3

5347,3

Нiмеччина

2474,4

66,2

2262,5

84,3

212,0

Польща

19,6

14,7

3559,2

104,9

–3539,6

Росiйська Федерацiя

16853,0

98,8

2528,9

50,1

14324,0

Румунія

17,8

0,8

1102,8

120,3

–1085,0

США

67,9

11,5

5572,0

133,2

–5504,2

Таджикистан

832,7

120,8

832,7

Туреччина

14862,2

401,1

8222,7

104,4

6639,5

Туркменістан

910,1

195,5

910,1

Угорщина

2465,0

2073,9

1812,0

162,3

653,0

Франція

1094,7

148,3

1792,2

101,9

–697,6

Японія

1594,9

71,5

8,9

1,0

1586,0

1) Перелік країн наведено виходячи з найбільших обсягів експорту, імпорту товарів.