Географічна структура зовнішньої торгівлі області товарами за січень–квітень 2014 року

Географічна структура зовнішньої торгівлі області товарами за січень–квітень 2014 року 1)

 

Експорт

Імпорт

Сальдо

тис.дол. США

у % до січня–квітня
2013р.

тис.дол. США

у % до січня–квітня
2013р.

Усього

111807,5

111,5

64156,5

80,7

47650,9

у тому числі

         
           

Австрія

1306,8

1276,9

416,8

33,0

890,0

Азербайджан

1016,4

57,4

15,6

1000,8

Білорусь

3027,0

70,4

102,4

19,8

2924,6

Велика Британія

3484,2

4758,6

1715,8

94,3

1768,4

Грузія

1061,8

66,6

1061,8

Ізраїль

282,3

103,9

3715,5

92,9

–3433,2

Індія

1250,9

272,2

777,9

978,8

Ірак

6847,1

177,8

6847,1

Іспанія

2458,3

3420,1

172,9

21,0

2285,4

Казахстан

4247,5

62,9

502,7

871,2

3744,8

Кіпр

397,3

480,5

1886,5

328,7

–1489,2

Китай

95,1

1032,0

11700,9

102,8

–11605,8

Молдова, Республіка

2734,4

47,3

829,9

81,6

1904,5

Нідерланди

10565,5

61,7

1098,8

79,0

9466,7

Нiмеччина

4633,0

95,5

2731,6

73,4

1901,4

Польща

32,3

21,6

4434,0

84,5

–4401,7

Росiйська Федерацiя

22647,9

91,9

3341,9

49,4

19306,0

Румунія

62,8

2,7

1280,7

95,1

–1217,9

США

117,4

15,8

7580,2

113,2

–7462,7

Таджикистан

1118,0

108,7

1118,0

Туреччина

25053,8

326,3

10600,0

93,7

14453,8

Туркменістан

1072,3

230,3

1072,3

Угорщина

2984,9

1608,9

1895,2

80,4

1089,7

Франція

2739,8

371,3

1971,8

102,2

768,0

Японія

2003,8

55,2

8,9

0,7

1994,9

1) Перелік країн наведено виходячи з найбільших обсягів експорту, імпорту товарів.