Структура зовнішньої торгівлі послугами Херсонської області за 2014 рік

Структура зовнішньої торгівлі послугами Херсонської області за 2014 рік

 

Експорт

Імпорт

Сальдо

тис.дол. США

у % до
2013р.

у % до загального обсягу

тис.дол. США

у % до
2013р.

у % до загального обсягу

Усього

35155,6

85,2

100,0

4322,6

87,0

100,0

30833,0

Послуги з переробки матеріальних ресурсів

783,5

50,5

2,2

783,5

Послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій

10639,0

69,2

30,3

662,8

5551,0

15,3

9976,3

з них

             

Капітальний ремонт транспортних засобів

3840,8

381,8

10,9

3840,8

Поточний ремонт та технічне обслуговування транспортних засобів

6751,3

48,8

19,2

656,0

8770,2

15,2

6095,3

Транспортні послуги

20765,2

122,2

59,1

638,6

88,9

14,8

20126,6

з них

             

Послуги морського транспорту

17495,1

126,6

49,8

234,6

73,1

5,4

17260,5

Послуги залізничного транспорту

225,2

0,6

329,2

х

7,6

–104,0

Послуги автомобільного транспорту

1016,6

106,0

2,9

72,8

34,7

1,7

943,8

Інші допоміжні та додаткові транспортні послуги

1915,9

106,3

5,4

1,5

0,8

0,0

1914,5

Послуги, пов’язані з подорожами

217,0

41,9

0,6

395,6

70,6

9,2

–178,6

Послуги з будівництва

598,5

17,3

1,7

22,9

9,7

0,5

575,7

Послуги зі страхування

5,1

406,3

0,1

–5,1

Послуги пов’язані з фінансовою діяльністю

22,3

36,9

0,5

–22,3

Роялті та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності

349,6

х

1,0

139,6

87,4

3,2

210,0

Послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги

330,8

72,4

0,9

297,2

226,0

6,9

33,6

Ділові послуги

1472,0

51,1

4,2

2138,6

69,8

49,5

–666,6