Капітальні інвестиції за видами активів за січень−грудень 2014 року

Капітальні інвестиції за видами активів за січень−грудень 2014 року

 

Освоєно (використано) капітальних інвестицій

тис.грн.

у % до загального обсягу

Усього

1917780

100,0

інвестиції у матеріальні активи

1892969

98,7

    житлові будівлі

270548

14,1

    нежитлові будівлі

346266

18,1

    інженерні споруди

415943

21,7

    машини, обладнання та інвентар

633446

33,0

    транспортні засоби

123706

6,4

    земля

3197

0,2

    довгострокові біологічні активи
рослинництва та тваринництва

64880

3,4

    інші матеріальні активи

34983

1,8

інвестиції у нематеріальні активи

24811

1,3

    з них

   

    програмне забезпечення та бази
даних

18081

0,9

    права на комерційні позначення,
об’єкти промислової власності,
авторські та суміжні права, патенти,
ліцензії, концесії тощо

4050

0,2