Середні ціни реалізації сільськогосподарської продукції у 2014 році

Середні ціни реалізації сільськогосподарської продукції у 2014 році1

(сільськогосподарські підприємства (крім малих); грн. за т)

 

Зернові
та зер-
нобо-
бові
куль-
тури

Олійні
куль-
тури

Карто-
пля

Овочі

Плоди
та
ягоди

Худоба
та пти-
ця (у
живій
вазі)

Молоко
та мо-лочні
проду-
кти

Яйця,
за
тис.шт.

усього

у т.ч. овочі закри-того ґрунту

Січень

1622,4

3445,9

3748,3

3355,4

17387,5

3957,5

13651,5

4024,7

656,0

Січень-лютий

 1913,9

3460,9

4077,5

3632,9

17023,1

4039,2

13225,2

4085,3

675,1

Січень-березень

1937,5

3591,6

3871,4

3545,4

15257,7

4001,2

13301,0

4103,4

700,0

Січень-квітень

 2047,8

3897,0

4078,3

3835,2

14337,5

3774,8

14139,4

4028,6

697,3

Січень-травень

 2080,5

4082,3

4205,2

3882,3

12119,6

4048,9

14635,7

3937,7

742,5

Січень-червень

1980,5

4124,2

4428,7

3922,5

11950,6

4660,1

14798,2

3853,1

756,4

Січень-липень

1871,4

4207,0

3514,7

3450,7

11575,6

5115,4

14669,5

3806,4

771,8

Січень-серпень

1858,8

4127,1

3363,8

1593,0

11207,1

4820,3

14914,7

3778,3

780,6

Січень-вересень

1877,3

4089,4

3197,9

1289,9

10705,0

4634,5

15174,6

3773,7

801,1

Січень-жовтень

1874,6

4105,9

3149,5

1364,2

10626,7

4156,2

15600,4

3762,8

813,9

Січень-листопад

1891,7 4229,0 3092,2 1370,8 10559,0 3998,1 15959,4 3774,8 825,7

За 2014 рік

1926,3 4318,2 3118,7 1402,9 10550,9 3936,0 14399,9 3768,8 838,1

1Без ПДВ, дотацій, транспортних, експедиційних та накладних витрат.