Основні показники соціально-економічного розвитку Херсонської області за січень 2015 року

Основні показники соціально-економічного розвитку Херсонської області

 

Фактично за січень 2015р.

Темп зростання, у %

січень 2015р. до

Довідково: за січень 2014р. до січня 2013р.

грудня 2014р.

січня 2014р.

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів,послуг), тис.грн.1

12858246,9

х

х

х

Індекс промислової продукції

х

78,7

91,1

89,9

Індекс обсягу продукції сільськогосподарського виробництва

х

х

107,4

115,8

Прийнято в експлуатацію загальної площі житла, тис.кв. м

120,61

х

63,43

107,94

Капітальні інвестиції, тис.грн.

х

х

х

х

Обсяг виконаних будівельних робіт, тис.грн.

13382

х

х

х

Індекс будівельної продукції 2

х

х

41,5

143,4

Вантажооборот, млн.ткм

455,8

95,4

88,7

103,3

Пасажирооборот, млн.пас.км.

183,4

82,6

91,3

87,5

Експорт товарів, млн.дол.США

360,01

х

97,63

112,44

Імпорт товарів, млн.дол.США

186,11

х

67,83

132,34

Сальдо (+,-),млн.дол.США

173,91

х

х

х

Експорт послуг, млн.дол.США

35,21

х

85,23

111,94

Імпорт послуг, млн.дол.США

4,31

х

87,03

85,64

Сальдо (+,-),млн.дол.США

30,81

х

х

х

Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн.

1434,6

х

90,3

103,1

Середньомісячна заробітна плата одного працівника

       

номінальна, грн.

26171

115,15

106,23

108,64

реальна, %

х

111,85

94,53

109,44

Заборгованість із виплати заробітної плати6, тис.грн.

15301,7

87,0

140,5

62,8

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис.осіб

15,5

102,6

111,3

х

Індекс споживчих цін

х

103,6

128,7

99,97

1  Дані за 2014р.
2  Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м.Севастополя.
3  2014р. до 2013р.
4  2013р. до 2012р.
5  Грудень 2014р. до листопада 2014р.
6  Станом на 1 січня.
7  Січень 2014р. до грудня 2013р.