Основні показники соціально-економічного розвитку Херсонської області за січень-лютий 2015 року

Основні показники соціально-економічного розвитку Херсонської області

 

Фактично за січень-лютий 2015р.

Темп зростання, у %

лютий 2015р. до

Січень-лютий 2015р. до січня-лютого 2014р.

Довідково:
за січень-лютий 2014р. до січня-лютого 2013р.

січня 2015р.

лютого 2014р.

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг), тис.грн.1

1027353,2

х

х

х

х

Індекс промислової продукції

х

104,1

89,9

90,5

91,6

Індекс обсягу продукції сільськогосподарського виробництва

х

х

х

106,7

117,1

Прийнято в експлуатацію загальної площі житла, тис.кв. м

х

х

х

х

х

Капітальні інвестиції, тис.грн.2

1917780,0

х

х

86,1

85,0

Обсяг виконаних будівельних робіт, тис.грн.

31428,0

х

х

х

х

Індекс будівельної продукції 3

х

х

х

50,4

118,5

Вантажооборот, млн.ткм

871,1

91,3

91,6

94,7

99,8

Пасажирооборот, млн.пас.км.

350,0

98,3

87,6

87,8

97,9

Експорт товарів, млн.дол.США1

16,2

х

х

103,3

62,5

Імпорт товарів, млн.дол.США1

9,9

х

х

72,5

109,1

Сальдо (+,-), млн.дол.США1

6,3

х

х

х

х

Експорт послуг, млн.дол.США

х

х

х

х

х

Імпорт послуг, млн.дол.США

х

х

х

х

х

Сальдо (+,-),млн.дол.США

х

х

х

х

х

Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн.

3117,0

х

х

83,2

106,4

Середньомісячна заробітна плата одного працівника

         

номінальна, грн.

25361

83,44

108,05

108,01

104,41

реальна, %

х

80,84

82,15

82,11

104,11

Заборгованість із виплати заробітної плати6, тис.грн.

17652

115,4

139,4

х

67,0

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис.осіб

15,9

102,3

110,8

х

 

Індекс споживчих цін

х

105,3

134,8

109,17

100,47

1 Дані за січень.
2 Дані за січень-грудень 2014р.
3 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м.Севастополя.
4 Січень 2015р. до грудня 2014р.
5 Січень 2015р. до січня 2014р.
6 Станом на 1 лютого.
7 Лютий до грудня попереднього року.