Основні показники соціально-економічного розвитку Херсонської області за січень-березень 2015 року

Основні показники соціально-економічного розвитку Херсонської області

 

Фактично за січень-березень 2015р.

Темп зростання, у %

березень 2015р. до

Січень-березень 2015р. до січня-березня 2014р.

Довідково:
за січень-березень 2014р. до січня-березня 2013р.

лютого 2015р.

березня 2014р.

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг), тис.грн.1

2817,6

х

х

х

х

Індекс промислової продукції

х

110,1

90,1

90,4

90,3

Індекс обсягу продукції сільськогосподарського виробництва

х

х

х

104,1

115,1

Прийнято в експлуатацію загальної площі житла, тис.кв. м

х

х

х

х

х

Капітальні інвестиції, тис.грн.

х

х

х

х

х

Обсяг виконаних будівельних робіт, тис.грн.

57423

х

х

х

х

Індекс будівельної продукції 2

х

х

х

61,4

91,7

Вантажооборот, млн.ткм

1296,2

104,8

87,2

91,8

103,1

Пасажирооборот, млн.пас.км.

532,5

107,0

81,8

88,1

90,3

Експорт товарів, млн.дол.США1

32,8

х

х

96,6

74,8

Імпорт товарів, млн.дол.США1

19,6

х

х

68,4

97,6

Сальдо (+,-), млн.дол.США1

13,2

х

х

х

х

Експорт послуг, млн.дол.США

х

х

х

х

х

Імпорт послуг, млн.дол.США

х

х

х

х

х

Сальдо (+,-),млн.дол.США

х

х

х

х

х

Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн.

5044,9

х

х

81,8

108,1

Середньомісячна заробітна плата одного працівника

         

номінальна, грн.

25421

100,83

108,24

108,11

104,71

реальна, %

х

95,73

78,54

80,31

104,21

Заборгованість із виплати заробітної плати5, тис.грн.

19307,1

109,4

112,4

х

х

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис.осіб

15,5

98,0

113,7

х

 

Індекс споживчих цін

х

110,2

145,4

120,26

102,66

1 Дані за січень-лютий.
2 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м.Севастополя.
3 Лютий 2015р. до січня 2015р.
4 Лютий 2015р. до лютого 2014р.
5 Станом на 1 березня.
6 Березень до грудня попереднього року.