Основні показники соціально-економічного розвитку Херсонської області за січень-квітень 2015 року

Основні показники соціально-економічного розвитку Херсонської області

 

Фактично за січень-квітень 2015р.

Темп зростання, у %

квітень 2015р. до

Січень-квітень 2015р. до січня-квітня 2014р.

Довідково:
за січень-квітень 2014р. до січня-квітня 2013р.

березня 2015р.

квітня 2014р.

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг), тис.грн.1

4376166,0

х

х

х

х

Індекс промислової продукції

х

92,5

90,6

90,4

90,0

Індекс обсягу продукції сільськогосподарського виробництва

х

х

х

104,8

112,3

Прийнято в експлуатацію загальної площі житла, тис.кв. м1

19,9

х

х

81,4

110,6

Капітальні інвестиції, тис.грн.

х

х

х

х

х

Обсяг виконаних будівельних робіт, тис.грн.

89614

х

х

х

х

Індекс будівельної продукції 2

х

х

х

68,1

83,2

Вантажооборот, млн.ткм

1733,0

102,7

115,5

96,5

99,8

Пасажирооборот, млн.пас.км.

732,1

104,7

92,9

96,0

83,7

Експорт товарів, млн.дол.США1

54,7

х

х

81,4

93,9

Імпорт товарів, млн.дол.США1

33,6

х

х

66,1

93,8

Сальдо (+,-), млн.дол.США1

21,1

х

х

х

х

Експорт послуг, млн.дол.США1

5,4

х

х

73,9

92,3

Імпорт послуг, млн.дол.США1

1,0

х

х

145,8

71,0

Сальдо (+,-),млн.дол.США1

4,3

х

х

х

х

Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн.

6898,1

х

х

80,7

104,7

Середньомісячна заробітна плата одного працівника

         

номінальна, грн.

26101

107,53

109,74

108,61

104,71

реальна, %

х

97,43

73,84

78,11

103,21

Заборгованість із виплати заробітної плати5, тис.грн.

18195,8

94,2

86,7

х

130,7

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис.осіб

14,6

94,1

114,1

х

х

Індекс споживчих цін

х

115,0

162,6

138,36

105,56

1 Дані за січень-березень.
2 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м.Севастополя.
3 Березень 2015р. до лютого 2015р.
4 Березень 2015р. до березня 2014р.
5 Станом на 1 квітня.
6 Квітень до грудня попереднього року.