Основні показники соціально-економічного розвитку Херсонської області за січень-травень 2015 року

Основні показники соціально-економічного розвитку Херсонської області

 

Фактично за січень-травень 2015р.

Темп зростання, у %

травень 2015р. до

Січень-травень 2015р. до січня-травня 2014р.

Довідково:
за січень-травень 2014р. до січня-травня 2013р.

квітня 2015р.

травня 2014р.

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг), тис.грн.1

6145408,5

х

х

х

х

Індекс промислової продукції

х

99,8

90,7

92,8

91,9

Індекс обсягу продукції сільськогосподарського виробництва

х

х

х

102,8

115,4

Прийнято в експлуатацію загальної площі житла, тис.кв. м1

х

х

х

х

х

Капітальні інвестиції, тис.грн.2

299,8

х

х

46,9

180,3

Обсяг виконаних будівельних робіт, тис.грн.

124145

х

х

х

х

Індекс будівельної продукції 3

х

х

х

69,3

83,7

Вантажооборот, млн.ткм

2149,7

96,2

119,7

99,9

99,4

Пасажирооборот, млн.пас.км.

919,4

98,6

87,6

93,9

84,8

Експорт товарів, млн.дол.США1

75,6

х

х

76,4

98,8

Імпорт товарів, млн.дол.США1

46,3

х

х

70,6

82,5

Сальдо (+,-), млн.дол.США1

29,3

х

х

х

х

Експорт послуг, млн.дол.США

х

х

х

х

х

Імпорт послуг, млн.дол.США

х

х

х

х

х

Сальдо (+,-),млн.дол.США

х

х

х

х

х

Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн.

8918,0

х

х

82,1

102,1

Середньомісячна заробітна плата одного працівника

         

      номінальна, грн.

26691

103,74

115,15

110,31

104,21

      реальна, %

х

90,04

69,05

75,91

101,41

Заборгованість із виплати заробітної плати6 , тис.грн.

18806,8

103,4

59,8

х

210,6

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис.осіб

13,3

90,7

116,5

х

х

Індекс споживчих цін

х

102,6

159,7

141,87

110,27

1 Дані за січень-квітень.
2 Дані за січень- березень 2014р.
3 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м.Севастополя.
4 Квітень 2015р. до березня 2015р.
5 Квітень 2015р. до квітня 2014р.
6 Станом на 1 травня.
7 Травень до грудня попереднього року.