Основні показники соціально-економічного розвитку Херсонської області за січень-червень 2015 року

Основні показники соціально-економічного розвитку Херсонської області

 

Фактично за січень-червень 2015р.

Темп зростання, у %

червень 2015р. до

Січень-червень 2015р. до січня-червня 2014р.

Довідково:
за січень-червень 2014р. до січня-червня 2013р.

травня 2015р.

червня 2014р.

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг), тис.грн.1

7473666,1

х

х

х

х

Індекс промислової продукції

х

106,1

103,2

94,5

93,0

Індекс обсягу продукції сільськогосподарського виробництва

х

х

х

83,4

100,8

Прийнято в експлуатацію загальної площі житла, тис.кв. м

х

х

х

х

х

Капітальні інвестиції, тис.грн.

х

х

х

х

х

Обсяг виконаних будівельних робіт, тис.грн.

160235

х

х

х

х

Індекс будівельної продукції 2

х

х

х

72,1

81,6

Вантажооборот, млн.ткм

2534,1

89,9

111,2

101,5

97,4

Пасажирооборот, млн.пас.км.

1111,7

100,2

76,1

90,4

87,6

Експорт товарів, млн.дол.США1

92,2

х

х

70,5

100,1

Імпорт товарів, млн.дол.США1

56,0

х

х

68,1

82,3

Сальдо (+,-), млн.дол.США1

36,2

х

х

х

х

Експорт послуг, млн.дол.США

х

х

х

х

х

Імпорт послуг, млн.дол.США

х

х

х

х

х

Сальдо (+,-),млн.дол.США

х

х

х

х

х

Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн.

11003,9

х

х

82,2

103,7

Середньомісячна заробітна плата одного працівника

         

номінальна, грн.

27311

104,43

115,14

111,41

104,21

реальна, %

х

101,63

70,44

74,81

99,91

Заборгованість із виплати заробітної плати5, тис.грн.

18974,2

100,9

89,4

х

148,3

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис.осіб

11,4

85,7

111,5

х

х

Індекс споживчих цін

х

100,0

159,5

141,86

110,36

1 Дані за січень-травень.
2 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м.Севастополя.
3 Травень 2015р. до квітня 2015р.
4  Травень 2015р. до травня 2014р.
5 Станом на 1 червня.
6 Червень до грудня попереднього року.