Основні показники соціально-економічного розвитку Херсонської області за січень-липень 2015 року

Основні показники соціально-економічного розвитку Херсонської області

 

Фактично за січень-липень 2015р.

Темп зростання, у %

липень 2015р. до

Січень- липень 2015р. до січня- липня 2014р.

Довідково:
за січень- липень 2014р. до січня- липня 2013р.

червня 2015р.

липень 2014р.

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг), тис.грн.1

9361272,6

х

х

х

х

Індекс промислової продукції

х

108,3

93,8

94,4

95,2

Індекс обсягу продукції сільськогосподарського виробництва

х

х

х

103,2

125,1

Прийнято в експлуатацію загальної площі житла, тис.кв. м1

40,5

х

х

75,4

95,9

Капітальні інвестиції, тис.грн.

х

х

х

х

х

Обсяг виконаних будівельних робіт, тис.грн.

194606

х

х

х

х

Індекс будівельної продукції 2

х

х

х

73,4

75,1

Вантажооборот, млн.ткм

2929,1

103,3

102,3

101,6

96,2

Пасажирооборот, млн.пас.км.

1338,9

119,4

84,9

89,4

88,5

Експорт товарів, млн.дол.США1

121,0

х

х

73,5

100,4

Імпорт товарів, млн.дол.США1

70,0

х

х

72,1

79,0

Сальдо (+,-), млн.дол.США1

51,0

х

х

х

х

Експорт послуг, млн.дол.США1

11,5

х

х

55,3

105,7

Імпорт послуг, млн.дол.США1

1,8

х

х

81,7

118,8

Сальдо (+,-),млн.дол.США1

9,7

х

х

х

х

Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн.

13558,7

х

х

79,5

103,0

Середньомісячна заробітна плата одного працівника

         

номінальна, грн.

28151

109,13

116,54

112,31

104,21

реальна, %

х

108,83

71,34

74,21

98,91

Заборгованість із виплати заробітної плати5, тис.грн.

18938,3

99,8

90,7

х

153,2

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис.осіб

10,3

90,3

107,1

х

х

Індекс споживчих цін

х

99,2

158,4

140,76

110,26

1 Дані за січень-червень.
2 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м.Севастополя.
3 Червень 2015р. до травня 2015р.
4 Червень 2015р. до червня 2014р.
5 Станом на 1 липня.
6 Липень до грудня попереднього року.