Основні показники соціально-економічного розвитку Херсонської області за січень-серпень 2015 року

Основні показники соціально-економічного розвитку Херсонської області

 

Фактично за січень-серпень 2015р.

Темп зростання, у %

серпень 2015р. до

Січень- серпень 2015р. до січня- серпня 2014р.

Довідково:
за січень- серпень 2014р. до січня- серпня 2013р.

липня 2015р.

серпня 2014р.

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг), тис.грн.1

11359518,1

х

х

х

х

Індекс промислової продукції

х

108,8

107,0

96,3

96,3

Індекс обсягу продукції сільськогосподарського виробництва

х

х

х

105,5

116,1

Прийнято в експлуатацію загальної площі житла, тис.кв. м1

х

х

х

х

х

Капітальні інвестиції, тис.грн.2

802,7

х

х

70,0

119,5

Обсяг виконаних будівельних робіт, тис.грн.

251457

х

х

х

х

Індекс будівельної продукції 3

х

х

х

81,2

71,4

Вантажооборот, млн.ткм

3319,3

101,3

99,9

101,1

94,6

Пасажирооборот, млн.пас.км.

1589,3

98,2

88,4

90,8

88,1

Експорт товарів, млн.дол.США1

137,9

х

х

70,1

105,2

Імпорт товарів, млн.дол.США1

84,1

х

х

74,2

71,2

Сальдо (+,-), млн.дол.США1

53,8

х

х

х

х

Експорт послуг, млн.дол.США

х

х

х

х

х

Імпорт послуг, млн.дол.США

х

х

х

х

х

Сальдо (+,-),млн.дол.США

х

х

х

х

х

Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн.

16239,9

х

х

81,1

102,6

Середньомісячна заробітна плата одного працівника

         

номінальна, грн.

28891

102,84

116,65

113,01

105,41

реальна, %

х

103,64

71,85

73,81

99,01

Заборгованість із виплати заробітної плати6, тис.грн.

18535,8

97,7

98,7

х

134,8

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис.осіб

9,8

95,2

105,2

х

х

Індекс споживчих цін

х

99,2

155,0

139,67

111,87

1 Дані за січень-липень.
2 Дані за січень-червень
3 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м.Севастополя.
4 Липень 2015р. до червня 2015р.
5 Липень 2015р. до липня 2014р.
6 Станом на 1 серпня.
7 Серпень до грудня попереднього року.