Основні показники соціально-економічного розвитку Херсонської області за січень-вересень 2015 року

Основні показники соціально-економічного розвитку Херсонської області

 

Фактично
за січень-
вересень
2015р.

Темпи зростання , у %

вересень  2015р.
до

Січень- вересень 2015р.
січня-вересня
2014р.

Довідково
Січень- вересень
2014р. до
січня- вересня
2013р.

серпня
2015р.

вересня
2014р.

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг), тис.грн.1

12969009,1

х

х

х

х

Індекс промислової продукції

х

108,3

106,8

97,6

96,6

Індекс обсягу продукції сільськогосподарського виробництва

х

х

х

109,3

119,0

Прийнято в експлуатацію загальної площі житла, тис.кв. м

х

х

х

х

х

Капітальні інвестиції, тис.грн.

х

х

х

х

х

Обсяг виконаних будівельних робіт, тис.грн.

304739

х

х

х

х

Індекс будівельної продукції 2

х

х

х

82,7

72,4

Вантажооборот, млн.ткм

3723,2

101,9

90,3

99,7

101,6

Пасажирооборот, млн.пас.км.

1763,8

88,1

87,1

89,3

89,9

Експорт товарів, млн.дол.США1

156,2

х

х

68,9

101,4

Імпорт товарів, млн.дол.США1

94,6

х

х

73,2

73,3

Сальдо (+,-), млн.дол.США1

61,6

х

х

х

х

Експорт послуг, млн.дол.США

х

х

х

х

х

Імпорт послуг, млн.дол.США

х

х

х

х

х

Сальдо (+,-),млн.дол.США

х

х

х

х

х

Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн.

18869,9

х

х

82,1

98,6

Середньомісячна заробітна плата одного працівника

         

номінальна, грн.

29201

95,13

120,64

113,91

105,51

реальна, %

х

95,93

77,34

74,21

98,11

Заборгованість із виплати заробітної плати5, тис.грн.

19405,1

104,7

100,4

х

127,0

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис.осіб

10,0

102,5

104,6

х

х

Індекс споживчих цін

х

101,9

152,3

142,26

115,96

1 Дані за січень-серпень.
2 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м.Севастополя.
3 Серпень 2015р. до липня 2015р.
4 Серпень 2015р. до серпня 2014р.
5 Станом на 1 вересня.
6 Вересень до грудня попереднього року.