Основні показники соціально-економічного розвитку Херсонської області за січень-жовтень 2015 року

Основні показники соціально-економічного розвитку Херсонської області

 

Фактично
за січень-
жовтень
2015р.

Темпи зростання , у %

жовтень  2015р.
до

Січень- жовтень 2015р.
січня- жовтня
2014р.

Довідково
Січень- жовтень
2014р. до
січня- жовтня
2013р.

вересня
2015р.

жовтня 2014р.

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг), тис.грн.1

14579740,4

х

х

х

х

Індекс промислової продукції

х

87,4

98,1

97,6

96,3

Індекс обсягу продукції сільськогосподарського виробництва

х

х

х

107,5

114,9

Прийнято в експлуатацію загальної площі житла, тис.кв. м1

73,0

х

х

82,5

70,0

Капітальні інвестиції, тис.грн.

х

х

х

х

х

Обсяг виконаних будівельних робіт, тис.грн.

356166

х

х

х

х

Індекс будівельної продукції 2

х

х

х

83,7

70,8

Вантажооборот, млн.ткм

4190,9

115,7

107,7

100,4

94,5

Пасажирооборот, млн.пас.км.

1950,0

96,8

88,9

89,1

90,2

Експорт товарів, млн.дол.США1

178,6

х

х

68,0

101,4

Імпорт товарів, млн.дол.США1

107,3

х

х

74,9

74,7

Сальдо (+,-), млн.дол.США1

71,3

х

х

х

х

Експорт послуг, млн.дол.США

18,8

х

х

64,5

105,9

Імпорт послуг, млн.дол.США

3,5

х

х

96,6

96,6

Сальдо (+,-),млн.дол.США

15,3

х

х

х

х

Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн.

21339,7

х

х

82,8

99,7

Середньомісячна заробітна плата одного працівника

         

номінальна, грн.

29531

101,43

122,54

114,91

105,61

реальна, %

х

99,63

80,04

74,81

97,21

Заборгованість із виплати заробітної плати5, тис.грн.

19977,7

103,0

106,8

х

114,8

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис.осіб

10,8

108,1

103,1

х

х

Індекс споживчих цін

х

99,6

148,4

141,76

118,56

1 Дані за січень-вересень.
2 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м.Севастополя.
3Вересень 2015р. до серпня 2015р.
4Вересень 2015р. до вересня 2014р.
5 Станом на 1 жовтня.
6 Жовтень до грудня попереднього року.