Основні показники соціально-економічного розвитку Херсонської області за січень-листопад 2015 року

Основні показники соціально-економічного розвитку Херсонської області

 

Фактично
за січень-
листопад
2015р.

Темпи зростання , у %

листопад  2015р.
до

Січень- листопад 2015р.
січня- листопада
2014р.

Довідково
Січень- листопад
2014р. до
січня- листопада
2013р.

жовтня
2015р.

листопада 2014р.

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг), тис.грн.1

16440292,3

х

х

х

х

Індекс промислової продукції

х

105,0

99,8

97,7

96,7

Індекс обсягу продукції сільськогосподарського виробництва

х

х

х

106,6

109,6

Прийнято в експлуатацію загальної площі житла, тис.кв. м

х

х

х

х

х

Капітальні інвестиції, тис.грн.2

1682,5

х

х

97,3

91,4

Обсяг виконаних будівельних робіт, тис.грн.

414685

х

х

х

х

Індекс будівельної продукції 3

х

х

х

85,9

70,8

Вантажооборот, млн.ткм

4668,6

101,7

99,5

100,3

94,2

Пасажирооборот, млн.пас.км.

2137,2

99,3

90,1

89,1

89,9

Експорт товарів, млн.дол.США1

201,7

х

х

68,5

99,5

Імпорт товарів, млн.дол.США1

114,7

х

х

73,5

66,4

Сальдо (+,-), млн.дол.США1

87,0

х

х

х

х

Експорт послуг, млн.дол.США

х

х

х

х

х

Імпорт послуг, млн.дол.США

х

х

х

х

х

Сальдо (+,-),млн.дол.США

х

х

х

х

х

Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн.

23846,4

х

х

83,9

98,7

Середньомісячна заробітна плата одного працівника

         

номінальна, грн.

29981

106,54

129,95

116,51

106,01

реальна, %

х

106,74

86,85

75,91

96,41

Заборгованість із виплати заробітної плати6, тис.грн.

18898,9

94,6

105,0

х

116,0

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис.осіб

12,9

119,1

102,1

х

х

Індекс споживчих цін

х

102,1

148,4

144,67

120,97

1 Дані за січень-жовтень.
2 Дані за січень-вересень.
3 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м.Севастополя.
4 Жовтень 2015р. до вересня 2015р.
5 Жовтень 2015р. до жовтня 2014р.
6 Станом на 1 листопада.
7 Листопад до грудня попереднього року.