Основні показники соціально-економічного розвитку Херсонської області за 2015 рік

Основні показники соціально-економічного розвитку Херсонської області

 

Фактично
за
2015р.

Темпи зростання , у %

грудень  2015р.
до

2015р.
2014р.

Довідково
2014р. до
2013р.

листопада
2015р.

грудня 2014р.

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг), тис.грн.1

18183540,0

х

х

х

х

Індекс промислової продукції

х

95,3

97,7

97,8

96,4

Індекс обсягу продукції сільськогосподарського виробництва

х

х

х

106,7

105,1

Прийнято в експлуатацію загальної площі житла, тис.кв. м

х

х

х

х

х

Капітальні інвестиції, тис.грн.

х

х

х

х

х

Обсяг виконаних будівельних робіт, тис.грн.

525162

х

х

х

х

Індекс будівельної продукції 2

х

х

х

92,2

72,6

Вантажооборот, млн.ткм

5162,5

100,7

104,5

100,8

92,7

Пасажирооборот, млн.пас.км.

2315,1

102,1

89,7

88,9

89,5

Експорт товарів, млн.дол.США1

218,4

х

х

67,2

98,5

Імпорт товарів, млн.дол.США1

128,4

х

х

76,2

67,5

Сальдо (+,-), млн.дол.США1

90,0

х

х

х

х

Експорт послуг, млн.дол.США

х

х

х

х

х

Імпорт послуг, млн.дол.США

х

х

х

х

х

Сальдо (+,-),млн.дол.США

х

х

х

х

х

Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн.

26497,3

х

х

84,7

97,1

Середньомісячна заробітна плата одного працівника

         

номінальна, грн.

30441

102,03

132,34

117,91

106,11

реальна, %

х

99,93

88,44

77,01

95,51

Заборгованість із виплати заробітної плати5 тис.грн.

16839,3

89,1

95,7

х

116,8

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис.осіб

15,2

118,0

100,8

х

х

Індекс споживчих цін

х

100,8

145,8

145,86

124,16

1 Дані за січень-листопад.
2 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м.Севастополя.
3 Листопад 2015р. до жовтня 2015р.
4 Листопад 2015р. до листопада 2014р.
5 Станом на 1 грудня.
6 Грудень до грудня попереднього року.