Структура зовнішньої торгівлі послугами Херсонської області за січень–березень 2015 року

Структура зовнішньої торгівлі послугами Херсонської області за січень–березень 2015 року

 

Експорт

Імпорт

Сальдо

тис.дол. США

у %
до січня–березня
2014р.

у % до загального обсягу

тис.дол. США

у %
до січня–березня
2014р.

у % до загального обсягу

Усього

5378,4

73,9

100,0

1038,6

145,8

100,0

4339,8

у тому числі

             

Послуги з переробки матеріальних ресурсів

87,1

1,6

87,1

Послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій

353,9

21,5

6,6

2,0

27,0

0,2

351,9

з них

             

Поточний ремонт та технічне обслуговування транспортних засобів

353,9

25,1

6,6

2,0

337,3

0,2

351,9

Транспортні послуги

4557,3

115,4

84,7

269,9

381,7

26,0

4287,4

з них

             

Послуги морського транспорту

2897,9

81,4

53,9

178,0

269,8

17,1

2719,9

Послуги залізничного транспорту

117,0

2,2

76,5

7,4

40,5

Послуги автомобільного транспорту

674,3

365,9

12,5

15,3

468,4

1,5

659,0

Інші допоміжні та додаткові транспортні послуги

859,7

566,3

16,0

859,7

Послуги, пов’язані з подорожами

55,5

97,0

1,0

73,5

78,6

7,1

–18,0

Послуги з будівництва

25,3

6,5

0,5

25,3

Послуги зі страхування

0,5

95,9

0,0

–0,5

Роялті та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності

40,1

55,7

3,9

–40,1

Послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги

44,5

49,2

0,8

64,2

283,1

6,2

–19,7

Ділові послуги

254,8

26,5

4,7

588,5

132,1

56,7

–333,7