Середні ціни реалізації сільськогосподарської продукції у 2015 році

Середні ціни реалізації сільськогосподарської продукції у 2015 році1

(сільськогосподарські підприємства (крім малих); грн. за т)

 

Зернові
та зер-
нобо-
бові
куль-
тури

Олійні
куль-
тури

Карто-
пля

Овочі

Плоди
та
ягоди

Худоба
та пти-
ця (у
живій
вазі)

Молоко
та мо-лочні
проду-
кти

Яйця,
за
тис.шт.

усього

у т.ч. овочі закри-того ґрунту

Січень

2931,1

6292,3

2299,2

2604,8

32924,9

4350,9

18312,7

4358,4

1130,3

Січень-лютий

3549,0

7095,9

2404,3

2290,4

29549,0

5150,3

16872,5

4315,0

1138,0

Січень-березень

3671,9

7472,2

2619,6

 2875,1

24648,1

5758,1

18550,3

 4421,8

1149,1

Січень-квітень

 3551,9

 6440,9

 2465,7

3124,1

 22339,8

5741,8

 19403,0

4446,3

 1159,3

Січень-травень

3426,3

6835,6

2338,1

3260,3

19209,4

5984,3

20242,3

4418,0

1159,2

Січень-червень

3141,9

7855,1

3191,3

3290,2

18174,8

7103,6

21440,4

4384,8

1159,0

Січень-липень

2897,8

7697,7

3189,8

3519,9

18174,8

7703,5

23221,7

4363,5

1158,8

Січень-серпень

2766,2

7512,9

3113,4

2265,9

17885,3

7624,1

23528,0

4347,0

1158,7

Січень-вересень

2734,8

7227,3

3114,3

1918,8

16240,0

7000,0

23486,7

4347,4

1158,5

Січень-жовтень

2708,6

7470,3

3144,6

1918,1

15832,0

6191,2

22614,3

4367,6

1158,4

Січень-листопад

2718,2

6386,3

3155,2

2028,5

15558,6

5897,5

22439,0

4405,6

1158,3

За 2015 рік

2843,4 7313,6 3302,0 2151,2 15389,2 5957,2 22487,0 4457,6 1158,3

1Без ПДВ, дотацій, транспортних, експедиційних та накладних витрат.