Основні показники соціально-економічного розвитку Херсонської області за січень 2016 року

Основні показники соціально-економічного розвитку Херсонської області

 

Фактично за січень 2016р.

Темп зростання, у %

січень 2016р. до

Довідково: за січень 2015р. до січня 2014р.

грудня 2015р.

січня 2015р.

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів,послуг), тис.грн.1

20214767,2

х

х

х

Індекс промислової продукції

х

76,1

96,2

94,6

Індекс обсягу продукції сільськогосподарського виробництва

х

х

89,0

107,4

Прийнято в експлуатацію загальної площі житла, тис.кв. м

112,91

х

93,62

63,43

Капітальні інвестиції, тис.грн.

х

х

х

х

Обсяг виконаних будівельних робіт, тис.грн.

21688

х

х

х

Індекс будівельної продукції

х

х

124,1

41,5

Вантажооборот, млн.ткм

334,1

68,5

73,4

88,7

Пасажирооборот, млн.пас.км.

157,4

84,9

89,2

91,3

Експорт товарів, млн.дол.США

239,31

х

66,52

97,63

Імпорт товарів, млн.дол.США

142,21

х

76,42

67,83

Сальдо (+,-),млн.дол.США

97,11

х

х

х

Експорт послуг, млн.дол.США

25,71

х

68,92

90,23

Імпорт послуг, млн.дол.США

7,61

х

159,12

95,93

Сальдо (+,-),млн.дол.США

18,11

х

х

х

Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн.

1836,2

х

103,0

90,3

Середньомісячна заробітна плата одного працівника

       

      номінальна, грн.

31231

118,84

119,32

106,23

       реальна, %

х

117,64

78,32

94,53

Заборгованість із виплати заробітної плати5, тис.грн.

14807,9

87,9

96,8

140,5

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис.осіб

15,7

103,4

101,6

х

Індекс споживчих цін

х

101,1

142,3

128,66

1 Дані за 2015р.
2 2015р. до 2014р.
3 2014р. до 2013р.
4 Грудень 2015р. до листопада 2015р.
5 Станом на 1 січня.
6 Січень 2015р. до грудня 2014р.