Основні показники соціально-економічного розвитку Херсонської області за січень-лютий 2016 року

Основні показники соціально-економічного розвитку Херсонської області

 

Фактично за січень-лютий 2016р.

Темп зростання, у %

лютий 2016р. до

Січень-лютий 2016р. до січня-лютого 2015р.

Довідково:
за січень-лютий 2015р. до січня-лютого 2014р.

січня 2016р.

лютого 2015р.

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг), тис.грн1

1770041,5

х

х

х

х

Індекс промислової продукції

х

119,8

110,7

103,6

93,9

Індекс обсягу продукції сільськогосподарського виробництва

х

х

х

86,4

106,7

Прийнято в експлуатацію загальної площі житла, тис.кв.м

х

х

х

х

х

Капітальні інвестиції, тис.грн2

2926,5

х

х

119,4

86,1

Обсяг виконаних будівельних робіт, тис.грн

46004

х

х

х

х

Індекс будівельної продукції

х

х

х

126,3

49,5

Вантажооборот, млн.ткм

702,1

112,8

90,6

81,1

94,2

Пасажирооборот, млн.пас.км.

326,3

101,0

95,3

93,7

87,4

Експорт товарів, млн.дол. США1

7,3

х

х

45,6

102,7

Імпорт товарів, млн.дол. США1

12,1

х

х

131,4

67,5

Сальдо (+,-), млн.дол. США1

–4,8

х

х

х

х

Експорт послуг, млн.дол. США

х

х

х

х

х

Імпорт послуг, млн.дол. США

х

х

х

х

х

Сальдо (+,-), млн.дол. США

х

х

х

х

х

Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн

3989,2

х

х

109,3

83,2

Середньомісячна заробітна плата одного працівника

         

номінальна, грн

32491

78,23

128,14

128,11

108,01

реальна, %

х

74,93

86,34

86,31

82,11

Заборгованість із виплати заробітної плати5, тис.грн

17852

120,6

101,1

х

139,4

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис. осіб

15,9

100,7

100,0

х

 

Індекс споживчих цін

х

99,6

134,6

100,76

109,16

1 Дані за січень.
2 Дані за січень-грудень 2015р.
3 Січень 2016р. до грудня 2015р.
4 Січень 2016р. до січня 2015р.
5 Станом на 1 лютого.
6 Лютий до грудня попереднього року.