Основні показники соціально-економічного розвитку Херсонської області за січень-березень 2016 року

Основні показники соціально-економічного розвитку Херсонської області

 

Фактично за січень-березень 2016р.

Темп зростання, у %

березень 2016р. до

Січень-березень 2016р. до січня-березня 2015р.

Довідково:
за січень-березень 2015р. до січня-березня 2014р.

лютого 2016р.

березня 2015р.

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг), тис.грн1

3606844,2

х

х

х

х

Індекс промислової продукції

х

108,0

109,9

105,9

93,5

Індекс обсягу продукції сільськогосподарського виробництва

х

х

х

85,2

104,1

Прийнято в експлуатацію загальної площі житла, тис.кв.м

х

х

х

х

х

Капітальні інвестиції, тис.грн

х

х

х

х

х

Обсяг виконаних будівельних робіт, тис.грн

91369

х

х

х

х

Індекс будівельної продукції

х

х

х

133,1

64,5

Вантажооборот, млн.ткм

1103,1

109,2

94,4

85,3

91,6

Пасажирооборот, млн.пас.км.

505,3

103,5

91,3

93,7

89,2

Експорт товарів, млн.дол. США1

19,2

х

х

60,2

94,1

Імпорт товарів, млн.дол. США1

28,0

х

х

150,4

65,1

Сальдо (+,-), млн.дол. США1

–8,8

х

х

х

х

Експорт послуг, млн.дол. США

х

х

х

х

х

Імпорт послуг, млн.дол. США

х

х

х

х

х

Сальдо (+,-), млн.дол. США

х

х

х

х

х

Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн

6401,4

х

х

111,9

85,0

Середньомісячна заробітна плата одного працівника

         

номінальна, грн

34011

108,22

137,63

133,81

108,11

реальна, %

х

108,42

97,73

91,91

80,31

Заборгованість із виплати заробітної плати4, тис.грн

17,6

98,4

118,6

х

112,4

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис. осіб

14,4

90,5

92,4

х

х

Індекс споживчих цін

х

100,7

123,0

101,45

120,25

1 Дані за січень-лютий.
2 Лютий 2016р. до січня 2016р.
3 Лютий 2016р. до лютого 2015р.
4 Станом на 1 березня.
5 Березень до грудня попереднього року.