Основні показники соціально-економічного розвитку Херсонської області за січень-травень 2016 року

Основні показники соціально-економічного розвитку Херсонської області

 

Фактично за січень-травень 2016р.

Темп зростання, у %

травень 2016р. до

Січень-травень 2016р. до січня-травня 2015р.

Довідково:
за січень-травень 2015р. до січня-травня 2014р.

квітня 2016р.

травня 2015р.

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг), тис.1

7456342,1

х

х

х

х

Індекс промислової продукції

х

94,1

105,2

107,2

93,0

Індекс обсягу продукції сільськогосподарського виробництва

х

х

х

86,0

102,8

Прийнято в експлуатацію загальної площі житла, тис.кв.м

х

х

х

х

х

Капітальні інвестиції, тис.грн 2

817920

х

х

238,2

46,9

Обсяг виконаних будівельних робіт, тис.грн

197248

х

х

х

х

Індекс будівельної продукції

х

х

х

152,6

69,3

Вантажооборот, млн.ткм

1978,9

103,4

104,7

92,0

100,0

Пасажирооборот, млн.пас.км.

897,9

100,6

100,3

97,5

94,1

Експорт товарів, млн.дол. США1

57,0

х

х

77,1

74,7

Імпорт товарів, млн.дол. США1

64,0

х

х

143,9

67,8

Сальдо (+,-), млн.дол. США1

7,0

х

х

х

х

Експорт послуг, млн.дол. США1

х

х

х

х

х

Імпорт послуг, млн.дол. США1

х

х

х

х

х

Сальдо (+,-), млн.дол. США1

х

х

х

х

х

Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн

10156,1

х

х

104,9

82,1

Середньомісячна заробітна плата одного працівника

         

номінальна, грн

35321

96,73

129,04

132,41

110,31

реальна, %

х

94,03

112,64

100,51

75,91

Заборгованість із виплати заробітної плати5, тис.грн

9761,7

71,2

51,9

х

59,8

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис. осіб

10,7

85,4

81,1

х

х

Індекс споживчих цін

х

100,6

107,7

104,86

141,86

1 Дані за січень-квітень.
2 Дані за січень-березень.
3 Квітень 2016р. до березня 2016р.
4 Квітень 2016р. до квітня 2015р.
5 Станом на 1 травня.
6 Травень до грудня попереднього року.