Основні показники соціально-економічного розвитку Херсонської області за січень-червень 2016 року

Основні показники соціально-економічного розвитку Херсонської області

 

Фактично за січень-червень 2016р.

Темп зростання, у %

червень 2016р. до

Січень-червень 2016р. до січня-червня 2015р.

Довідково:
за січень-червень 2015р. до січня-червня 2014р.

травня 2016р.

червня 2015р.

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг), тис.грн1

8997192,0

х

х

х

х

Індекс промислової продукції

х

106,5

103,6

106,5

94,9

Індекс обсягу продукції сільськогосподарського виробництва

х

х

х

101,5

83,4

Прийнято в експлуатацію загальної площі житла, тис.кв.м

х

х

х

х

х

Капітальні інвестиції, тис.грн

х

х

х

х

х

Обсяг виконаних будівельних робіт, тис.грн

247360

х

х

х

х

Індекс будівельної продукції

х

х

х

146,4

70,4

Вантажооборот, млн.ткм

2348,8

82,6

96,7

92,7

101,5

Пасажирооборот, млн.пас.км.

1105,7

105,0

92,0

96,9

92,8

Експорт товарів, млн.дол. США1

79,1

х

х

85,2

71,1

Імпорт товарів, млн.дол. США1

77,7

х

х

141,9

66,6

Сальдо (+,-), млн.дол. США1

1,4

х

х

х

х

Експорт послуг, млн.дол. США1

х

х

х

х

х

Імпорт послуг, млн.дол. США1

х

х

х

х

х

Сальдо (+,-), млн.дол. США1

х

х

х

х

х

Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн

12518,2

х

х

104,4

80,5

Середньомісячна заробітна плата одного працівника

         

номінальна, грн

36751

104,92

129,73

134,61

111,41

реальна, %

х

104,42

117,03

108,61

74,81

Заборгованість із виплати заробітної плати4, тис.грн

11234,6

115,1

59,2

х

89,4

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис. осіб

9,3

86,3

81,6

х

х

Індекс споживчих цін

х

99,3

106,9

104,05

141,85

1 Дані за січень-травень.
2 Травень 2016р. до квітня 2016р.
3 Травень 2016р. до травня 2015р.
4 Станом на 1 червня.
5 Червень до грудня попереднього року.