Основні показники соціально-економічного розвитку Херсонської області за січень-серпень 2016 року

Основні показники соціально-економічного розвитку Херсонської області

 

Фактично за січень-серпень 2016р.

Темп зростання, у %

серпень 2016р. до

Січень- серпень 2016р. до січня-серпня 2015р.

Довідково:
за січень- серпень 2015р. до січня-серпня 2014р.

липня 2016р.

серпня 2015р.

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг), тис.грн1

13086338,7

х

х

х

х

Індекс промислової продукції

х

106,2

93,9

103,3

96,5

Індекс обсягу продукції сільськогосподарського виробництва

х

х

х

88,9

105,5

Прийнято в експлуатацію загальної площі житла, тис.кв.м1

х

х

х

х

х

Капітальні інвестиції, тис.грн2

1752895

х

х

201,5

70,0

Обсяг виконаних будівельних робіт, тис.грн

347473

х

х

х

х

Індекс будівельної продукції

х

х

х

128,7

80,9

Вантажооборот, млн.ткм

3200,4

117,8

116,5

96,5

101,0

Пасажирооборот, млн.пас.км.

1607,3

95,2

109,0

102,6

89,6

Експорт товарів, млн.дол. США1

127,5

х

х

91,9

70,1

Імпорт товарів, млн.дол. США1

100,9

х

х

121,9

74,2

Сальдо (+,-), млн.дол. США1

26,5

х

х

х

х

Експорт послуг, млн.дол. США

х

х

х

х

х

Імпорт послуг, млн.дол. США

х

х

х

х

х

Сальдо (+,-), млн.дол. США

х

х

х

х

х

Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн

18174,5

х

х

103,7

81,1

Середньомісячна заробітна плата одного працівника

         

номінальна, грн

38301

101,93

127,84

132,61

113,01

реальна, %

х

101,63

119,34

112,01

73,81

Заборгованість із виплати заробітної плати5, тис.грн

16448,2

119,1

88,7

х

98,7

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис. осіб

7,5

92,5

76,9

х

х

Індекс споживчих цін

х

99,3

108,0

103,466

139,66

1 Дані за січень-липень.
2 Дані за січень-червень.
3 Липень 2016р. до червня 2016р.
4 Липень 2016р. до липня 2015р.
5 Станом на 1 серпня.
6 Серпень до грудня попереднього року.