Основні показники соціально-економічного розвитку Херсонської області за січень-вересень 2016 року

Основні показники соціально-економічного розвитку Херсонської області

 

Фактично за січень-вересень 2016р.

Темп зростання, у %

вересень 2016р. до

Січень- вересень 2016р. до січня-вересня 2015р.

Довідково:
за січень- вересень 2015р. до січня-вересня 2014р.

серпня 2016р.

вересня 2015р.

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг), тис.грн1

14787193,0

х

х

х

х

Індекс промислової продукції

х

113,8

99,1

102,7

97,8

Індекс обсягу продукції сільськогосподарського виробництва

х

х

х

92,7

109,3

Прийнято в експлуатацію загальної площі житла, тис.кв.м

х

х

х

х

х

Капітальні інвестиції, тис.грн

х

х

х

х

х

Обсяг виконаних будівельних робіт, тис.грн

41042,3

х

х

х

х

Індекс будівельної продукції

х

х

х

125,9

82,0

Вантажооборот, млн.ткм

3693,2

107,7

122,9

99,3

99,6

Пасажирооборот, млн.пас.км.

1804,8

92,7

105,6

102,6

89,1

Експорт товарів, млн.дол. США1

143,9

х

х

92,1

68,9

Імпорт товарів, млн.дол. США1

117,9

х

х

126,4

73,2

Сальдо (+,-), млн.дол. США1

25,9

х

х

х

х

Експорт послуг, млн.дол. США

х

х

х

х

х

Імпорт послуг, млн.дол. США

х

х

х

х

х

Сальдо (+,-), млн.дол. США

х

х

х

х

х

Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн

20867,2

х

х

102,8

82,4

Середньомісячна заробітна плата одного працівника

         

номінальна, грн

38441

95,32

128,03

131,61

113,91

реальна, %

х

96,12

119,53

113,01

74,21

Заборгованість із виплати заробітної плати4, тис.грн

15047,2

91,5

77,5

х

100,4

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис. осіб

7,5

99,8

74,8

х

х

Індекс споживчих цін

х

101,9

108,0

105,45

142,25

1 Дані за січень-серпень.
2 Серпень 2016р. до липня 2016р.
3 Серпень 2016р. до серпня 2015р.
4 Станом на 1 вересня.
5 Вересень до грудня попереднього року.