Основні показники соціально-економічного розвитку Херсонської області за січень-жовтень 2016 року

Основні показники соціально-економічного розвитку Херсонської області

 

Фактично за січень-жовтень 2016р.

Темп зростання, у %

жовтень 2016р. до

Січень- жовтень 2016р. до січня-жовтня 2015р.

Довідково:
за січень- жовтень 2015р. до січня-жовтня 2014р.

вересня 2016р.

жовтня 2015р.

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг), тис.грн1

16785970,9

х

х

х

х

Індекс промислової продукції

х

89,9

101,8

102,6

97,9

Індекс обсягу продукції сільськогосподарського виробництва

х

х

х

102,5

107,5

Прийнято в експлуатацію загальної площі житла, тис.кв.м

47,0

х

х

64,3

82,5

Капітальні інвестиції, тис.грн

х

х

х

х

х

Обсяг виконаних будівельних робіт, тис.грн

484267

х

х

х

х

Індекс будівельної продукції

х

х

х

125,5

84,1

Вантажооборот, млн.ткм

4211,4

103,8

108,8

100,5

100,4

Пасажирооборот, млн.пас.км.

1996,6

102,3

106,1

102,5

89,0

Експорт товарів, млн.дол. США1

164,3

х

х

91,9

68,0

Імпорт товарів, млн.дол. США1

129,7

х

х

123,5

74,9

Сальдо (+,-), млн.дол. США1

34,6

х

х

х

х

Експорт послуг, млн.дол. США1

23,8

х

х

124,2

64,5

Імпорт послуг, млн.дол. США1

3,5

х

х

91,0

96,6

Сальдо (+,-), млн.дол. США1

20,3

х

х

х

х

Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн

23722,2

х

х

103,2

82,8

Середньомісячна заробітна плата одного працівника

         

номінальна, грн

38971

102,62

129,53

132,01

114,91

реальна, %

х

100,72

120,83

113,81

74,81

Заборгованість із виплати заробітної плати4, тис.грн

14474,6

96,2

72,5

х

106,8

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис. осіб

7,7

102,4

70,9

х

х

Індекс споживчих цін

х

103,1

111,8

108,65

141,75

1 Дані за січень–вересень.
2 Вересень 2016р. до серпня 2016р.
3 Вересень 2016р. до вересня 2015р.
4 Станом на 1 жовтня.
5 Жовтень до грудня попереднього року.