Основні показники соціально-економічного розвитку Херсонської області за 2016 рік

Основні показники соціально-економічного розвитку Херсонської області

 

Фактично за
2016р.

Темп зростання, у %

грудень 2016р. до

2016р. до 2015р.

Довідково:
за 2015р. до 2014р.

листопада 2016р.

грудня 2015р.

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг), тис.грн1

20869774,5

х

х

х

х

Індекс промислової продукції

х

96,9

99,9

102,0

98,1

Індекс обсягу продукції сільськогосподарського виробництва

х

х

х

101,7

105,0

Прийнято в експлуатацію загальної площі житла, тис.кв.м

х

х

х

х

х

Капітальні інвестиції, тис.грн

х

х

х

х

х

Обсяг виконаних будівельних робіт, тис.грн

644221

х

х

х

х

Індекс будівельної продукції

х

х

х

111,7

93,8

Вантажооборот, млн.ткм

5224,9

92,9

101,2

101,3

100,6

Пасажирооборот, млн.пас.км.

2389,6

94,8

103,2

103,2

88,9

Експорт товарів, млн.дол. США1

213,0

х

х

97,5

67,2

Імпорт товарів, млн.дол. США1

152,8

х

х

117,0

76,2

Сальдо (+,-), млн.дол. США1

60,2

х

х

х

х

Експорт послуг, млн.дол. США

х

х

х

х

х

Імпорт послуг, млн.дол. США

х

х

х

х

х

Сальдо (+,-), млн.дол. США

х

х

х

х

х

Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн

29609,1

х

х

103,0

86,1

Середньомісячна заробітна плата одного працівника

         

номінальна, грн

39371

103,42

120,13

129,31

117,91

реальна, %

х

100,72

107,93

112,61

77,01

Заборгованість із виплати заробітної плати4, тис.грн

11051,6

83,2

65,6

х

95,7

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис. осіб

11,2

125,7

73,6

х

х

Індекс споживчих цін

х

101,3

112,8

112,85

145,85

1 Дані за січень–листопад.
2 Листопад 2016р. до жовтня 2016р.
3 Листопад 2016р. до листопада 2015р.
4 Станом на 1 грудня.
5 Грудень до грудня попереднього року.