Структура зовнішньої торгівлі послугами Херсонської області за січень–червень 2016 року

Структура зовнішньої торгівлі послугами Херсонської області за січень–червень 2016 року

 

Експорт

Імпорт

Сальдо

тис.дол. США

у %
до  січня–червня
2015р.

у % до загального обсягу

тис.дол. США

у %
до січня–червня
2015р.

у % до загального обсягу

Усього

13563,3

114,6

100,0

2552,6

116,7

100,0

11010,7

у тому числі

             

Послуги з переробки матеріальних ресурсів

1

1

1

1

Послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій

4761,1

270,0

35,1

10,0

372,5

0,4

4751,1

з них

             

Поточний ремонт та технічне обслуговування транспортних засобів

4306,0

244,2

31,7

1

1

1

1

Транспортні послуги

7563,8

82,4

55,8

296,8

52,4

11,6

7267,0

з них

             

Послуги морського транспорту

4197,5

79,1

30,9

91,2

36,9

3,6

4106,3

Послуги повітряного транспорту

1

1

1

1

Послуги залізничного транспорту

1

1

1

1

1

1

1

Інші допоміжні та додаткові транспортні послуги

2241,9

98,0

16,5

20,2

0,8

2221,8

Послуги, пов’язані з подорожами

117,5

125,6

0,9

550,2

297,6

21,6

–432,7

Послуги з будівництва

30,4

61,0

0,2

1

1

1

Послуги зі страхування

1

1

1

1

Послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю

1

1

1

1

Роялті та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності

1

1

890,3

1398,0

34,9

1

Послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги

111,3

123,7

0,8

213,3

163,6

8,4

–102,0

Ділові послуги

770,5

138,5

5,7

518,6

42,1

20,3

252,0

   з них

             

Професійні та консалтингові послуги

482,5

186,8

3,6

406,3

50,6

15,9

76,2

1Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності інформації.