Структура зовнішньої торгівлі послугами Херсонської області за січень–вересень 2016 року

Структура зовнішньої торгівлі послугами Херсонської області за січень–вересень  2016 року

 

Експорт

Імпорт

Сальдо

тис.дол. США

у %
до  січня–вересня
2015р.

у % до загального обсягу

тис.дол. США

у %
до січня–вересня  
2015р.

у % до загального обсягу

Усього

23848,7

124,2

100,0

3524,5

91,0

100,0

20324,2

у тому числі

             

Послуги з переробки матеріальних ресурсів

1

1

1

1

Послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій

9762,5

214,9

40,9

39,6

481,3

1,1

9722,9

з них

             

Поточний ремонт та технічне обслуговування транспортних засобів

9050,7

206,6

38,0

1

1

1

1

Транспортні послуги

12239,5

90,9

51,3

487,4

51,4

13,8

11752,1

з них

             

Послуги морського транспорту

7420,6

96,8

31,1

108,5

37,1

3,1

7312,2

Послуги повітряного транспорту

555,0

401,3

2,3

555,0

Послуги залізничного транспорту

1

1

1

1

1

1

1

Послуги завтомобільного транспорту

931,4

51,1

3,9

95,9

109,5

2,7

835,6

Інші допоміжні та додаткові транспортні послуги

3105,1

98,5

13,0

24,7

0,7

3080,3

Послуги, пов’язані з подорожами

167,4

102,7

0,7

844,2

201,9

24,0

–676,8

Послуги з будівництва

64,9

97,9

0,3

1

1

1

Послуги зі страхування

1

1

1

1

Послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю

1

1

1

1

Роялті та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності

1

1

966,8

930,9

27,4

1

Послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги

199,4

139,7

0,8

337,5

138,9

9,6

–138,1

Ділові послуги

948,9

139,8

4,0

739,1

34,5

21,0

209,9

   з них

             

Професійні та консалтингові послуги

580,6

188,6

2,4

474,3

29,1

13,5

106,3

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності інформації.