Структура зовнішньої торгівлі послугами Херсонської області за 2016 рік

Структура зовнішньої торгівлі послугами Херсонської області за 2016 рік

 

Експорт

Імпорт

Сальдо

тис.дол. США

у %
до  
2015р.

у % до загального обсягу

тис.дол. США

у %
до
2015р.

у % до загального обсягу

Усього

31227,8

118,9

100,0

5024,7

62,2

100,0

26203,1

у тому числі

             

Послуги з переробки матеріальних ресурсів

1

1

1

1

Послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій

10941,1

183,8

35,0

48,7

304,1

1,0

10892,3

з них

             

Поточний ремонт та технічне обслуговування транспортних засобів

10050,3

178,7

32,2

1

1

1

1

Транспортні послуги

17522,5

96,2

56,1

843,0

57,7

16,8

16679,6

з них

             

Послуги морського транспорту

10827,6

103,4

34,7

197,6

46,0

3,9

10630,0

Послуги повітряного транспорту

748,7

268,9

2,4

748,7

Послуги залізничного транспорту

1

1

1

1

1

1

1

Послуги завтомобільного транспорту

1037,8

52,1

3,3

102,2

54,5

2,0

935,7

Інші допоміжні та додаткові транспортні послуги

4298,3

92,2

13,8

24,7

0,5

4273,6

Послуги, пов’язані з подорожами

261,2

113,5

0,8

1132,8

174,1

22,5

–871,6

Послуги з будівництва

394,3

502,2

1,3

1

1

1

1

Послуги зі страхування

1

1

1

1

Послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю

1

1

1

1

Роялті та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності

1

1

1

1409,9

116,8

28,1

1

Послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги

279,1

130,7

0,9

428,3

125,4

8,5

–149,2

Ділові послуги

1310,5

133,1

4,2

1026,1

23,7

20,4

284,4

   з них

             

Професійні та консалтингові послуги

812,1

166,5

2,6

537,3

14,6

10,7

274,8

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності інформації.