Основні показники ринку праці у 2016 році

Основні показники ринку праці

 

Одиниця виміру

2016

січень– березень

січень– червень

січень– вересень

січень– грудень

Економічно активне населення

в середньому за період, тис. осіб

       

у віці 15–70 років

489,7

494,1

499,9

496,9

працездатного віку

480,9

484,6

490,2

488,0

Рівень економічної активності населення

у % до населення відповідної вікової групи

       

у віці 15–70 років

61,9

62,5

63,2

62,8

працездатного віку

72,5

73,1

73,9

73,6

Зайняте населення

в середньому за період, тис. осіб

       

у віці 15–70 років

428,6

434,1

442,4

441,0

працездатного віку

419,8

424,6

432,7

432,1

Рівень зайнятості населення

у % до населення відповідної вікової групи

       

у віці 15–70 років

54,2

54,9

55,9

55,8

працездатного віку

63,3

64,0

65,2

65,1

Безробітне населення (за методологією МОП):

в середньому за період, тис. осіб

       

у віці 15–70 років

61,1

60,0

57,5

55,9

працездатного віку

61,1

60,0

57,5

55,9

Кількість зареєстрованих безробітних

на кінець періоду, тис. осіб

14,4

9,3

7,5

11,2

в середньому за період, тис. осіб

15,5

13,6

11,7

10,9

Рівень безробіття населення (за методологією МОП):

у % до економічно активного населення відповідної вікової групи

       

у віці 15–70 років

12,5

12,1

11,5

11,2

працездатного віку

12,7

12,4

11,7

11,5

Рівень зареєстрованого безробіття населення працездатного віку (в середньому за період)

у % до економічно активного населення працездатного віку

3,2

2,8

2,4

2,2

Кількість громадян, які мали статус безробітного

за період, тис. осіб

20,8

25,1

29,1

37,6

з них

         

працевлаштовано

тис. осіб

2,7

7,3

9,4

11,1

Потреба в робочій силі

на кінець звітного періоду, тис.осіб

1,0

1,1

1,1

0,4

Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце (вакантну посаду)

на кінець звітного періоду, осіб

14

8

7

28

Середній розмір допомоги по безробіттю

в останньому місяці звітного періоду, гривень

1323

1376

1692

1798

у % до відповідного періоду попереднього року

123,8

132,1

139,7

137,9

Середньооблікова кількість штатних працівників1

тис. осіб

163,8

164,5

164,9

164,8

Коефіцієнт обороту робочої сили по прийому1

у % до середньооблікової кількості штатних працівників

5,9

13,9

21,8

28,3

Коефіцієнт обороту робочої сили по звільненню1

у % до середньооблікової кількості штатних працівників

5,7

13,3

23,6

31,2

Середньомісячна заробітна плата1

         

номінальна

гривень

3536

3753

3897

4046

реальна

у % до відповідного періоду попереднього року

97,0

94,5

78,3

112,7

Примітка: Інформація щодо джерел та визначення показників наведено у методологічних поясненнях до розділу "Статистична інформація". 1 Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.