Основні показники соціально-економічного розвитку Херсонської області за січень 2017 року

Основні показники соціально-економічного розвитку Херсонської області

 

Фактично за січень 2017р.

Темп зростання, у %

січень 2017р. до

Довідково: за січень 2016р. до січня 2015р.

грудня 2016р.

січня 2016р.

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів,послуг), тис.грн.1

23512674,0

х

х

х

Індекс промислової продукції

х

80,1

103,5

96,3

Індекс обсягу продукції сільськогосподарського виробництва

х

х

89,8

89,0

Прийнято в експлуатацію загальної площі житла, тис.кв. м

82,11

х

72,72

93,63

Капітальні інвестиції, тис.грн.4

4336,4

х

135,8

119,4

Обсяг виконаних будівельних робіт, тис.грн.

24308

х

х

х

Індекс будівельної продукції

х

х

100,0

124,1

Вантажооборот, млн.ткм

419,2

82,0

127,1

72,5

Пасажирооборот, млн.пас.км.

149,8

76,5

92,3

92,0

Експорт товарів, млн.дол.США

245,01

х

102,42

66,23

Імпорт товарів, млн.дол.США

169,51

х

119,22

76,53

Сальдо (+,-),млн.дол.США

75,51

х

х

х

Експорт послуг, млн.дол.США

31,21

х

118,92

70,53

Імпорт послуг, млн.дол.США

5,01

х

62,22

169,83

Сальдо (+,-),млн.дол.США

26,21

х

х

х

Оборот роздрібної торгівлі5, млн.грн.

1104,7

70,4

101,9

х

Середньомісячна заробітна плата одного працівника

       

номінальна, грн.

40461

125,26

129,62

119,33

реальна, %

х

123,56

112,72

78,33

Заборгованість із виплати заробітної плати7, тис.грн.

9580,1

86,7

64,7

96,8

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис.осіб

12,4

111,1

79,1

х

Індекс споживчих цін

х

101,8

113,6

142,3

1 Дані за 2016р.
2 2016р. до 2015р.
3 2015р. до 2014р.
4 Дані за січень-грудень
5 Порівняння даних з аналогічними даними попередніх років є некоректним через зміни в методології розрахунку.
6 Грудень 2016р. до листопада 2016р.
7 Станом на 1 січня.