Основні показники соціально-економічного розвитку Херсонської області за січень-лютий 2017 року

Основні показники соціально-економічного розвитку Херсонської області

 

Фактично за січень-лютий 2017р.

Темп зростання, у %

лютий 2017р. до

Січень-лютий 2017р. до січня-лютого 2016р.

Довідково:
за січень-лютий 2016р. до січня-лютого 2015р.

січня 2017р.

лютого 2016р.

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду (за даними державної служби зайнятості), тис. осіб

12,9

103,6

81,3

х

х

Середньомісячна заробітна плата одного працівника

         

  номінальна, грн

48671

92,52

149,83

149,81

128,11

  реальна, %

х

90,72

130,43

130,41

86,31

Заборгованість із виплати заробітної плати - усього,  млн.грн4

9,0

93,5

50,2

х

101,1

Індекс споживчих цін

х

101,5

115,7

103,35

100,75

Обсяг реалізованої промислової продукції, млн.грн1

2018,6

х

х

х

х

Індекс промислової продукції

х

110,1

95,0

99,0

103,8

Індекс сільськогосподарської продукції

х

х

х

91,2

86,4

Обсяг виконаних будівельних робіт, тис.грн

52587

х

х

х

х

Індекс будівельної продукції

х

х

х

102,0

127,7

Капітальні інвестиції, млн.грн

4336,46

х

х

135,87

119,48

Прийняття в експлуатацію загальної площі житла, тис.м2

82,16

х

х

72,77

93,68

Експорт товарів, млн.дол.США1

12,5

х

х

117,9

45,6

Імпорт товарів, млн.дол.США1

8,1

х

х

59,3

131,4

Сальдо (+, -)1

4,4

х

х

х

х

Експорт послуг, млн.дол.США

31,26

х

х

118,97

70,58

Імпорт послуг, млн.дол.США

5,06

х

х

62,27

169,88

Сальдо (+, -)

26,26

х

х

х

х

Вантажооборот, млн.ткм

812,4

94,6

106,9

116,1

80,8

Пасажирооборот, млн.пас.км

278,5

67,4

73,4

84,2

95,0

Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн 9

2248,4

102,2

94,5

93,7

х

1 Дані за січень.
2 Січень 2017р. до грудня 2016р.
3  Січень 2017р. до січня 2016р.
4 Станом на 1 лютого.
5 Лютий до грудня попереднього року.
6  Дані за 2016р.
7 2016р. до 2015р.
8 2015р. до 2014р.
9  Порівняння даних з аналогічними даними попередніх років є некоректним через зміни в методології розрахунку.