Основні показники соціально-економічного розвитку Херсонської області за січень-березень 2017 року

Основні показники соціально-економічного розвитку Херсонської області

 

Фактично за січень-березень 2017р.

Темп зростання, у %

березень 2017р. до

Січень-березень 2017р. до січня-березня 2016р.

Довідково:
за січень-березень 2016р. до січня-березня 2015р.

лютого 2017р.

березня 2016р.

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду (за даними державної служби зайнятості), тис. осіб

11,9

92,6

83,2

х

х

Середньомісячна заробітна плата одного працівника

         

  номінальна, грн

49861

104,92

145,23

146,61

133,81

  реальна, %

х

103,32

124,43

127,31

91,91

Заборгованість із виплати заробітної плати - усього,  млн.грн4

8,5

95,3

48,6

х

91,0

Індекс споживчих цін

х

102,3

117,6

105,75

101,45

Обсяг реалізованої промислової продукції, млн.грн1

4324,3

х

х

х

х

Індекс промислової продукції

х

110,0

97,1

98,3

105,9

Індекс сільськогосподарської продукції

х

х

х

93,7

85,2

Обсяг виконаних будівельних робіт, тис.грн

104967

х

х

х

х

Індекс будівельної продукції

х

х

х

100,1

136,4

Капітальні інвестиції, млн.грн

4336,46

х

х

135,87

119,48

Прийняття в експлуатацію загальної площі житла, тис.м2

82,16

х

х

72,77

93,68

Експорт товарів, млн.дол.США1

30,6

х

х

99,8

60,2

Імпорт товарів, млн.дол.США1

19,0

х

х

63,0

150,4

Сальдо (+, -)1

11,6

х

х

х

х

Експорт послуг, млн.дол.США

31,26

х

х

118,97

70,58

Імпорт послуг, млн.дол.США

5,06

х

х

62,27

169,88

Сальдо (+, -)

26,26

х

х

х

х

Вантажооборот, млн.ткм

1301,0

124,2

122,6

118,4

85,0

Пасажирооборот, млн.пас.км

432,9

117,3

81,9

84,2

95,3

Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн 9

3629,9

119,1

113,3

100,6

х

1 Дані за січень–лютий.
2 Лютий 2017р. до січня 2017р.
3  Лютий 2017р. до лютого 2016р.
4 Станом на 1 березня.
5 Березень до грудня попереднього року.
6  Дані за 2016р.
7 2016р. до 2015р.
8 2015р. до 2014р.
9  Порівняння даних з аналогічними даними попередніх років є некоректним через зміни в методології розрахунку.