Основні показники соціально-економічного розвитку Херсонської області за січень-травень 2017 року

Основні показники соціально-економічного розвитку Херсонської області

 

Фактично за січень-травень 2017р.

Темп зростання, у %

травень 2017р. до

Січень-травень 2017р. до січня-травня 2016р.

Довідково:
за січень-травень 2016р. до січня-травня 2015р.

квітня 2017р.

травня 2016р.

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду (за даними державної служби зайнятості), тис. осіб

8,6

83,1

79,6

х

х

Середньомісячна заробітна плата одного працівника

         

  номінальна, грн

52561

97,62

148,43

147,51

132,41

  реальна, %

х

96,52

126,93

126,21

100,51

Заборгованість із виплати заробітної плати - усього,  млн.грн4

10,6

111,6

97,1

х

51,9

Індекс споживчих цін

х

101,5

116,9

108,65

104,85

Обсяг реалізованої промислової продукції, млн.грн1

8681,0

х

х

х

х

Індекс промислової продукції

х

110,2

114,4

101,7

106,6

Індекс сільськогосподарської продукції

х

х

х

95,4

86,0

Обсяг виконаних будівельних робіт, тис.грн

242107

х

х

х

х

Індекс будівельної продукції

х

х

х

107,2

154,3

Капітальні інвестиції, млн.грн6

913,8

х

х

113,2

238,2

Прийняття в експлуатацію загальної площі житла6, тис.м2

8,3

х

х

42,6

98,0

Експорт товарів, млн.дол.США1

76,8

х

х

102,7

77,1

Імпорт товарів, млн.дол.США1

51,5

х

х

82,8

143,9

Сальдо (+, -)1

25,4

х

х

х

х

Експорт послуг, млн.дол.США6

7,6

х

х

150,8

86,3

Імпорт послуг, млн.дол.США6

2,8

х

х

485,9

55,3

Сальдо (+, -)

4,8

х

х

х

х

Вантажооборот, млн.ткм

2195,7

88,3

92,1

110,9

92,0

Пасажирооборот, млн.пас.км

739,1

102,0

75,3

81,8

98,1

Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн 7

6660,1

106,6

111,6

106,3

х

1 Дані за січень–квітень.
2 Квітень 2017р. до березня 2017р.
3 Квітень 2017р. до квітня 2016р.
4 Станом на 1 травня.
5 Травень до грудня попереднього року.
6 Дані за січень–березень.
7 Порівняння даних з аналогічними даними попередніх років є некоректним через зміни в методології розрахунку.